Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις οδοντιάτρων και ψυχολόγων στο Λιμενικό

 Breaking News

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για προσλήψεις οδοντιάτρων και ψυχολόγων στο Λιμενικό
21 Δεκεμβρίου 2017

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους.

 Ειδικότερα στην προκήρυξη αναφέρεται:

 Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) δύο (2) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (ανδρών – γυναικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων Οδοντιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με τις ακόλουθες ειδικότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4504/2017

(Α΄184):

Ι. Οδοντιάτρου: θέση μία (1)

ΙΙ. Ψυχολόγου: θέση μία (1)

Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι Οδοντίατροι, απαιτείται επιπρόσθετα να διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική.

Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με ειδίκευση στην Ορθοδοντική, η θέση θα καλυφθεί, κατά σειρά επιτυχίας, από υποψήφιο, πτυχιούχο Οδοντιατρικής, χωρίς το εν λόγω πρόσθετο προσόν.

2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) μόνο ειδικότητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες Οδοντιάτρου και Ψυχολόγου.

3. Σε περίπτωση που η προκηρυχθείσα θέση σε μια ειδικότητα (Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου) μετά το πέρας όλων των διαδικασιών του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της παρούσης δεν καλύπτεται από τους εναπομείναντες υποψηφίους της ειδικότητας αυτής, τότε η θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπληρώνεται από υποψηφίους της άλλης ειδικότητας.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ