Εφημερίδα Κοινωνική

Δημόσιες συμβάσεις: Απόφαση «ανάσα» – Μέχρι ποιο ποσό δεν χρειάζεται προσκόμιση ασφαλιστικής – φορολογικής ενημερότητας & ποινικού μητρώου (ΦΕΚ)

 Breaking News

Δημόσιες συμβάσεις: Απόφαση «ανάσα» – Μέχρι ποιο ποσό δεν χρειάζεται προσκόμιση ασφαλιστικής – φορολογικής ενημερότητας & ποινικού μητρώου (ΦΕΚ)
22 Νοεμβρίου 2017

Μια σημαντική απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 11ης Νοεμβρίου 2017 (αρ. φύλλου 171, τεύχος Α’) που αφορά στην τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Με το συγκεκριμένο ΦΕΚ (άρθρο 107) ουσιαστικά, αίρεται ο περιορισμός της προσκόμισης ασφαλιστικής – φορολογικής ενημερότητας και ποινικού μητρώου σε ποσά μέχρι του ύψους των 2.500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 79 Α «Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης» παρ. 15, της εν λόγω απόφασης, αναφέρεται το εξής: «Στο τέλος του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος: «11. Το παρόν άρθρο  δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)».

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά «λύνει τα χέρια» των συναλλασσόμενων με το Δημόσιο καθώς αποτρέπεται ένας «φαύλος κύκλος» γραφειοκρατίας και παρερμηνειών του νόμου.

Μπορείτε να δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ:

 

document(10)

 

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ