Εφημερίδα Κοινωνική

Αποκάλυψη! Στη Βουλή λίστα με ονόματα και διευθύνσεις για 44 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου

 Breaking News

Αποκάλυψη! Στη Βουλή λίστα με ονόματα και διευθύνσεις για 44 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου
23 Νοεμβρίου 2017

Αναλυτικές εκθέσεις προόδου των φοροελεγκτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν και 4 ακόμη συνοπτικές λίστες με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, χωρίς όμως τα ονόματα των παραβατών, κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νέο προϋπολογισμό. Άγγιξαν τα 99 δισ. ευρώ τα χρέη προς Εφορίες και Τελωνεία ήδη από το τέλος του 2016!

Αναλυτικά στοιχεία για 44 μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίου περιλαμβάνονται σε λίστα 14 σελίδων που κατέθεσε στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018. Στη λίστα αυτή αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα, τα ΑΦΜ και οι διευθύνσεις κατοικιών ή και επαγγελματικών εγκαταστάσεων περισσοτέρων από 80 φυσικών και νομικών προσώπων που κατηγορούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ότι έχουν διαπράξει αδικήματα λαθρεμπορίας καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, χρυσού, προπανίου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και … ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος των φυσικών και νομικών προσώπων που αναγράφονται στη συγκεκριμένη «λίστα» επιβλήθηκαν το 2016 διαφυγόντες δασμοί, φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Στον κατάλογο με τα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων που κατηγορούνται για λαθρεμπόριο περιλαμβάνονται και δύο περιπτώσεις πολύ γνωστές στην κοινή γνώμη.

Η πρώτη περίπτωση αφορά στην εταιρία ΣΕΚΑΠ Α.Ε., η οποία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών, κατηγορείται ως αστικά συνυπεύθυνη για λαθρεμπόριο τσιγάρων και καλείται να καταβάλει στο Δημόσιο – βάσει της υπ’ αριθμόν 36/8-2-2016 καταλογιστικής πράξης του Τελωνείου Ξάνθης – διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους 9,38 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους 28,166 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολικά πάνω από 37,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στα πλοία «Αγία Ζώνη Ι» και «Αγία Ζώνη ΙΙΙ» καθώς και στην εταιρία πετρελαιοειδών του ιδιοκτήτη των δύο αυτών πλοίων Θεόδωρου Κουντούρη. Πρόκειται για το πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης και του πλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ», το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά του Πειραιά στις αρχές Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα η ποσότητα πετρελαίου που είχε στις δεξαμενές του να διαρρεύσει και να ρυπάνει σε μεγάλη έκταση τον Σαρωνικό κόλπο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών, σε βάρος του κ. Κουντούρη και άλλων 5 φυσικών προσώπων – συνεργατών του, σε βάρος των 2 εταιριών στις οποίες ανήκουν τα πλοία «Αγία Ζώνη Ι» και «Αγία Ζώνη ΙΙΙ», καθώς και σε βάρος της εταιρίας πετρελαιοειδών του κ. Κουντούρη επιβλήθηκαν στις 15-9-2016, με την υπ’ αριθμόν 75/15 πράξη του Δ’ Τελωνείου Πειραιά, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,64 εκατ. ευρώ (από 411.171,99 ευρώ σε κάθε μία από τις 3 εταιρίες και άλλα 411.171,99 ευρώ στα 6 φυσικά πρόσωπα) για λαθρεμπορία καυσίμων. Οι 6 εμπλεκόμενοι και οι 3 εταιρίες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τους ελέγχους του αρμοδίου Τελωνείου.

Τέσσερις ακόμη λίστες υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, αλλά χωρίς ονόματα, ΑΦΜ και διευθύνσεις!

Μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε και τις αναλυτικές εκθέσεις των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το φοροεισπρακτικό και φοροελεγκτικό έργο τους κατά τη διάρκεια του 2016 και των αμέσως προηγούμενων δύο ετών, καθώς και για το πρώτο οκτάμηνο του 2017. Στις εκθεσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις λίστες με υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, στις οποίες όμως δεν αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα, τα ΑΦΜ και οι διευθύνσεις των παραβατών. Από τις εκθέσεις αυτές και τις σχετικές λίστες που τις συνοδεύουν προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

1) Το συνολικό ποσό των οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία όλης της χώρας ανερχόταν σε 98,99 δισ. ευρώ στις 31/12/2016. Από το ποσό αυτό τα 94,24 δισ. ευρώ ήταν χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. και τα 4,746 δισ. ευρώ ήταν χρέη προς τα Τελωνεία.

 

2) Κατά το έτος 2016, ελέγχθηκαν από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ. 23.512 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 3.042.573.799,01 ευρώ.

Ειδικότερα:

* Από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ελέγχθηκαν 306 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 591.280.052,62 ευρώ.

* Από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου ελέγχθηκαν 252 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 472.644.222,09 ευρώ.

* Από τις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσ/νίκης ελέγχθηκαν 2.385 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 350.997.046,76 ευρώ.

* Από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. ελέγχθηκαν 20.569 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 1.627.652.477,54 ευρώ.

3) Επιπλέον το έτος 2016, οι Δ.Ο.Υ. διενήργησαν 3.724 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση φόρων και προσαυξήσεων ύψους 58.130.620,87 ευρώ, ενώ συνεργεία υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. πραγματοποίησαν 74.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, από τους 8.900 εκ των οποίων διαπίστωσαν συνολικά 30.527 παραβάσεις. Η μέση παραβατικότητα των επιχειρήσεων που ήλεγξαν τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ. στο εν λόγω διάστημα ήταν 11,91%.

4) Εντός του 2016 εκδόθηκαν από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις μεγάλες Δ.Ο.Υ. της χώρας 898 πράξεις καταλογισμού φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στις οποίες εμπλέκονταν συνολικά 792 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με βάση τις πράξεις αυτές καταλογίστηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 2,21 δισ. ευρώ. Σχετική συνοπτική λίστα, χωρίς όμως στοιχεία με ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ και διευθύνσεις περιλαμβάνεται στην έκθεση που συνέταξε η Α.Α.Δ.Ε. για το φοροελεγκτικό έργο του έτους 2016.

5) Επιπλέον, το 2016 ολοκληρώθηκαν οι φορολογικοί έλεγχοι σε 918 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής με πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονταν συνολικά 221 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συνολική αξία των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων που εντοπίστηκαν ανήλθε σε 297,91 εκατ. ευρώ, ενώ τα ποσά των φόρων και των προστίμων που επιβλήθηκαν έφθασαν τα 153,76 εκατ. ευρώ. Κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις περιλαμβάνεται σε συνοπτική λίστα στην οποία όμως δεν αναφέρονται στοιχεία για ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ και διευθύνσεις.

6) Εντός του 2016 επιβλήθηκαν προληπτικά και διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα (άρση τραπεζικού απορρήτου, δέσμευση του 50% των τραπεζικών λογαριασμών και του 100% του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων, δέσμευση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) σε βάρος 342 επιχειρήσεων, για μη απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων συνολικού ύψους 604,3 εκατ. ευρώ καθώς επίσης και για έκδοση ή λήψη πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 162,38 εκατ. ευρώ. Συνοπτική λίστα των περιπτώσεων αυτών με στοιχεία χωρίς ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ και διευθύνσεις περιλαμβάνεται στο κείμενο της έκθεσης της Α.Α.Δ.Ε. για την πορεία του φοροελεγκτικού έργου του 2016.

7) Επιπλέον εντός του 2016 επεβλήθη το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες ή και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε 165 επιχειρήσεις για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Συνοπτική λίστα με στοιχεία, χωρίς ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ και διευθύνσεις, περιλαμβάνεται και γι’ αυτές τις περιπτώσεις στο κείμενο της έκθεσης της Α.Α.Δ.Ε. για την πορεία του φοροελεγκτικού έργου του 2016.

8) Μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους, 2017:

* Ελέγχθηκαν από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 287 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 627.030.313,81 ευρώ.

* Ελέγχθηκαν από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π 269 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 146.371.772,54 ευρώ.

* Από τις Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών ελέγχθηκαν 1.464 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν από διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 713.217.822.75 ευρώ.

* Από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ., ελέγχθηκαν 13.105 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων 988.823.980,87 ευρώ.

Επιπλέον, οι Δ.Ο.Υ. κατά το πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους διενήργησαν 1.515 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση 92.652.708,25 ευρώ.

Τέλος, διενεργήθηκαν 62.265 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ., και διαπιστώθηκαν σε 11.009 από τους ελέγχους αυτούς συνολικά 29.526 παραβάσεις.

9) Τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2016, παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2015 κατά 63,03 %, πρωτίστως λόγω των αλλαγών που επήλθαν στον τρόπο επιβολής του τέλους ταξινόμησης από 1/6/2016 και της αύξησης του αριθμού κυρίως των επιβατικών αυτοκινήτων που τέθηκαν σε ανάλωση, κατά 10,62% περίπου. Στην αύξηση συνέβαλαν το μέτρο της απόσυρσης που ίσχυσε για δύο μήνες εντός του 2016, η κατάργηση του Φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης άνω των 20.000 ευρώ από 01/06/2016, καθώς επίσης και η «παράταση υπαγωγής» επιβατικών αυτοκινήτων που πληρούσαν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, προτύπου εκπομπών ρύπων, σε ευνοϊκότερους συντελεστές μέχρι την 31/12/2016.

10) Τα τελωνειακά έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του έτους 2016 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2015 κατά 4,22 % που οφείλεται στην αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α., στην αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. που εισπράττονται επί του Ε.Φ.Κ. που από 1.1.2016 επιβλήθηκε στο κρασί και από 1.6.2016 στη μπύρα, στην αύξηση των τελωνισμών των προϊόντων καπνού (αποθεματοποίηση) ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας 201/40/ΕΕ και στην αύξηση των τελωνισμών των αυτοκινήτων.

11) Το 2016 εκδόθηκαν από τα Δικαστικά Τμήματα των Τελωνείων 8.252 καταλογιστικές πράξεις, καταλογίστηκαν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι, για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες ύψους 380.193.441 ευρώ. Από αυτά όμως εισπράχθηκαν μόλις 10.416.207 ευρώ για πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και φόρους.

12) Το 2016 διενεργήθηκαν από όλες τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της χώρας και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) 70.977 στοχευμένοι έλεγχοι «εκ των υστέρων» και «δίωξης» και διαπιστώθηκαν 5.007 παραβάσεις.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ