Εφημερίδα Κοινωνική

ΣΕ ΦΕΚ η οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

 Breaking News

ΣΕ ΦΕΚ η οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
23 Οκτωβρίου 2017

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου λειτουργεί με ίδιους πόρους – τις συνδρομές των πλοίων μελών του- και δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έργο του ΝΕΕ διεκπεραιώνεται από μία Διεύθυνση, τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών ΝΕΕ και τέσσερις (4) Ειδικούς Συμβούλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΝΕΕ είναι: «η παρακολούθηση της Ελληνικής διοικητικής, φορολογικής, ναυτεργατικής, ασφαλιστικής και λοιπής ναυτιλιακής νομοθεσίας, καθώς και αυτής της Ε.Ε. και άλλων χωρών για την σύναψη Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και κάθε θέματος που σχετίζεται με την υιοθέτηση διατάξεων σχετικών με την λειτουργία του πλοίου και των κανόνων θαλάσσιας μεταφοράς.

Η σύνταξη μελετών από το ΝΕΕ ή η επιμέλεια και ανάθεσή τους σε τρίτους και η χρηματοδότησή τους, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του ΝΕΕ. Η παρακολούθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών εξελίξεων στο Ναυτιλιακό κλάδο των θαλασσίων μεταφορών στον εσωτερικό και διεθνή χώρο και η εισήγηση ύστερα από απόφαση των Οργάνων ΝΕΕ προς τις αρμόδιες Αρχές, μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του πλοίου».

ΦΕΚ


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ