Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πειραιά

 Breaking News

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πειραιά
13 Σεπτεμβρίου 2017

Την Παρασκευή 15/9 και ώρα 11πμ συνεδριάζει στο δημαρχείο Πειραιά η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.999,96 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.75 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού.

-Αποδοχή ή μη της δωρεάς από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π) ηλεκτρονικού υλικού – μέρους μελέτης τους, που αφορά το σήμα της Επιχειρηματικής και Ναυτιλιακής Ταυτότητας του Πειραιά.

-Έγκριση ή μη του από 5-9-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 5-9-2017, για το έργο: «Κατασκευή – Ανακατασκευή Ξύλινων Κλιμάκων κατά μήκος της Ακτής Θεμιστοκλέους», προϋπολογισμού δαπάνης 14.673,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

-Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017 – 2018» προϋπολογισμού δαπάνης 199.728 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Όλα τα θέματα μπορείτε να τα δείτε στο site του Δήμου.

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ