Εφημερίδα Κοινωνική

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα «Erasmus+» με την πρόταση BLUES (έγγραφο)

 Breaking News

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα «Erasmus+» με την πρόταση BLUES (έγγραφο)
06 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εθνική Μονάδα του Προγράµµατος erasmus+ για τους τοµείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2017 για το πρόγραµµα erasmus+, ∆ράση KA2 «Στρατηγικές συµπράξεις στον τοµέα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ενηµέρωσε εγγράφως σχετικά µε την έγκριση της πρότασης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Πειραιά. Ύστερα από αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές, η πρόταση µε τίτλο BLUe growth connects European Seas (BLUES) που υπέβαλε ο φορέας ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση.

Η εγκεκριµένη χρηµατοδότηση για το σύνολο του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 189.557,00 Ευρώ. Η πρόταση «BLUES» επικεντρώνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του ευρύτερου κλάδου των θαλάσσιων επιχειρήσεων («µπλε οικονοµία»). Σκοπός της είναι η παροχή µιας νέας και επικαιροποιηµένης εκπαίδευσης για τη βελτίωση και προώθηση νέων τοµεακών και οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την εργασία στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Η πρόταση έχει σαφώς καθορισµένους στόχους όπως δεξιότητες υψηλής ποιότητας και βασικές ικανότητες καθώς και πρόσβαση στην κατάρτιση. Ο Πέτρος Κόκκαλης ανέλαβε να «τρέξει» το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΕΓΓΡΑΦΟ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ