Εφημερίδα Κοινωνική

«ΣΚΑΝΑΡΟΥΜΕ» το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που φέρνουν τα πάνω – κάτω στη λειτουργία των Δήμων

 Breaking News

«ΣΚΑΝΑΡΟΥΜΕ» το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ που φέρνουν τα πάνω – κάτω στη λειτουργία των Δήμων
13 Ιουλίου 2017

Στα 140 άρθρα του Πολυνομοσχεδίου – «σκούπα» για του ΟΤΑ, που μπορεί να άργησε αλλά κατάφερε να περάσει αιφνιδιαστικά στη ζωή της Αυτοδιοίκησης, διαμέσου της «θύελλας» των συμβασιούχων, περιλαμβάνονται και άλλες (πλην όσων σας αναφέραμε) διατάξεις, τις οποίες παρουσιάζει συνοπτικά η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ:

Παραβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους

Με το άρθρο 55 του νομοσχεδίου, προβλέπεται η «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου , σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο». Με την εν λόγω διάταξη, επιχειρείται η άρση των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών , όσον αφορά στην αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη αλλά και η καθιέρωση «ευέλικτων και δραστικών διοικητικών διαδικασιών» οι οποίες θα διαφυλάξουν τον κοινόχρηστο χώρο. Στην ουσία, ο δήμος θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμο σε περίπτωση που γίνεται χρήση κοινόχρηστου χώρου μεγαλύτερου από αυτόν που έχει δοθεί άδεια ( το ίδιο γίνεται και σε περιπτώσεις που γίνεται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αυτοβούλως). Στο νομοσχέδιο περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος. Αυτός πρέπει να είναι επιτόπιος και να υπάρχει και σχετική έκθεση στον παραβάτη. Αν η παράβαση δεν αρθεί εντός εβδομάδας, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει τα αντικείμενα που έχουν καταγραφεί στον κοινόχρηστο χώρο. Ο παραβάτης μπορεί να τα αναζητήσει σε διάστημα 3 μηνών, πληρώνοντας ειδικό τέλος για τα «έξοδα απομάκρυνσης». Αν ο παραβάτης πιαστεί σε δεύτερη παράβαση, τότε του αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου για ένα 6μηνο.

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Το πολυνομοσχέδιο, επίσης κάνει αναφορά και στο «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων υγειονομικού ενδιαφέροντος». Σύμφωνα, με το νομοσχέδιο «στις περιπτώσεις που ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων» το τέλος ορίζεται όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εκεί που δεν υπάρχει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος προσδιορίζεται με απόφαση του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου. Με το νομοσχέδιο, στις επιχειρήσεις αυτές, εντάσσονται και αυτές που ασχολούνται με τις καταδύσεις.

POS παντού… και στους ΟΤΑ!

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ επεκτείνεται η δυνατότητα πληρωμής μέσω POS. Αυτό προβλέπει το άρθρο 43 του πολυνομοσχεδίου.

Δημιουργείται «Μητρώο Πολιτών»

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, και ειδικότερα στα άρθρα 115 μέχρι 124 προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των στοιχείων:

ι) του Εθνικού Δημοτολογίου,

ii) που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα και

iii) ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου του ίδιου Υπουργείου.

Έρχονται και ιδιωτικά αποτεφρωτήρια

Την δυνατότητα δημιουργίας Αποτεφρωτηρίων νεκρών σε συνδέσμους δήμων και περιφερειών αλλά και σε ιδιώτες, δίνουν τα άρθρα 132 και 133

Μέσα Ατομικής Προστασίας … σε χρήμα!

Σε χρήμα αποτιμώνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους στους δήμους από το 2012 έως το 2016 και καταβάλλονται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Πολυνομοσχεδίου.

Αντιμισθίες – αποζημιώσεις σε δημοτικούς συμβούλους

Την επέκταση της αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους αλλά και την χορήγηση αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους προβλέπουν τα άρθρα 33 και 34 του πολυνομοσχεδίου. Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, πλην όσων λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους των εκλογικών περιφερειών Α’ και Β’ Αθήνας, Α’ και Β’ Πειραιά και Θεσσαλονίκης».

Για τα βοηθήματα των Δήμων

Με το άρθρο 51 που πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι τα βοηθήματα (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης και χρηματικά ποσά) που παρέχονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τους Δήμους σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους αυτών και πολύτεκνους για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ο.τ.α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (άρθρο 51).

Ιεροί ναοί: Απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη

Tην απαλλαγή των ιερών ναών από τα δημοτικά τέλη προβλέπει το άρθρο 135.

Μεταβίβαση ακινήτων με βεβαίωση ΤΑΠ

Με το άρθρο 60 προβλέπεται η επαναφορά της υποχρέωση βεβαίωσης ΤΑΠ από τους δήμους για όσους θέλουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους. Βάσει της ρύθμισης, όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα τους. υποχρεούνται να προσκομίζουν συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μη ύπαρξης οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Παραχώρηση πλατειών

Μπορούν να παραχωρούνται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση έως 10 ημερών.

Γονικές άδειες υπαλλήλων ΟΤΑ

Για πολύτεκνους και τρίτεκνους η άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

Έλεγχος κατ’ οίκων υπαλλήλων

Με το Πολυνομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στους προϊσταμένους της Δ/νσης Προσωπικού των ΟΤΑ να ελέγχουν, παρουσία ιατρού, αιφνιδιαστικά υπαλλήλους που έχουν δηλώσει «κόλλημα» λόγω ασθένειας, με το να τους επισκέπτονται ακόμη και στο σπίτι τους!

Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου

Με δεδομένη την έναρξη του Μητρώου Πολιτών παύει η υποχρέωση των Δήμων για την ενημέρωση των χειρόγραφων βιβλίων Δημοτολογίου.

Τέλεση πολιτικών γάμων

Στο Πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι ο δήμαρχος ορίζει με «πάγια πράξη» τις ημέρες και τους χώρους τέλεσης πολιτικών γάμων, μη αποκλειόμενων Σαββάτου και Κυριακής και θα πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση.

Επέκταση ωραρίου για εργαζομένους ΟΤΑ

Με τη ρύθμιση του Άρθρου 87 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα επέκτασης ωραρίου Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Eξακολουθούν, μέχρι σήμερα, να υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα αυτών, που, αν και, ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή / και επικίνδυνες συνθήκες, εντούτοις, δεν λαμβάνουν ακόμη το σχετικό επίδομα. To Πολυνομοσχέδιο αφήνει ανοιχτό το θέμα της επέκτασης χορήγησης επιδόματος και σε υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων όπως απολυμαντές, τεχνίτες δικτύων, χειριστές μηχανημάτων, καθαριστές νεκροταφείων κ.α.

Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:

-Τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

-Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών – Με Άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα

-Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών

- Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

-Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

-Επανασύσταση θέσεων δημοσιογράφων στις Περιφέρειες

-Μισθώσεις περιπτέρων , κυλικείων

-Απόδοση «φόρου ζύθου» σε μικρούς δήμους

-Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ κ.α.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ