Εφημερίδα Κοινωνική

Σε νέα εποχή ο κανονισμός εργασίας προσωπικού του ΟΛΠ – Καθιερώνει το οκτάωρο και δίνει ευελιξία στους όρους απασχόλησης

 Breaking News

Σε νέα εποχή ο κανονισμός εργασίας προσωπικού του ΟΛΠ – Καθιερώνει το οκτάωρο και δίνει ευελιξία στους όρους απασχόλησης
20 Ιουλίου 2017

Να βάλει τον ΟΛΠ στη νέα εποχή της Cosco προσπαθεί η διοίκηση της εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό έχει συμφωνήσει στα βασικά με τα εργασιακά σωματεία για τον νέο γενικό κανονισμό προσωπικού, που περιλαμβάνει συνολικά 21 άρθρα. Ο νέος κανονισμός, όπως τον αναλύει ο Αντώνης Τσιμπλάκης στην Ναυτεμπορική, περιγράφει δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και της εταιρείας και στον ΟΛΠ πιστεύουν ότι αποτελεί ακόμα ένα βήμα για να φτάσει η εταιρεία στην επόμενη ημέρα που έχει σχεδιάσει ο νέος μεγαλομέτοχος.

Ουσιαστικά δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, αποδοτική και αποτελεσματική, αφού φέρνει αλλαγές στα ωράρια εργασίας (οκτάωρο και υπερωρίες), καταργεί κάθε προηγούμενη ρύθμιση, κάτι που σημαίνει ότι αλλάζουν τα δεδομένα στην επάνδρωση κάθε πόστου, διαφοροποιείται ο τρόπος καταγγελίας των συμβάσεων, ενώ δίνεται και μεγάλη σημασία στα θέματα ασφαλείας και υγιεινής, ενώ, τέλος, επισημαίνει ότι θα εισαχθεί και σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού. Η συμφωνία για τον κανονισμό μεταξύ διοίκησης και σωματείων, η οποία πάντως δεν έχει περάσει από το διοικητικό συμβούλιο ακόμα, θεωρείται πρόκριμα και για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται και για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που πρέπει να έχει κλείσει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 13 του νέου κανονισμού αναφέρεται ότι ο ΟΛΠ είναι συνεχούς λειτουργίας από Δευτέρα έως Κυριακή με σύστημα πενθήμερης εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες απασχόλησης για τις κατηγορίες των μισθωτών της που ορίζονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου. Η εργασία τα Σάββατα, τις Κυριακές ή τις αργίες δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο νόμιμο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου. Αν ο εργαζόμενος κληθεί να εργαστεί και πέραν των πέντε ημερών ανά εβδομάδα ημέρα Κυριακή, τότε λαμβάνει μία ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 10 β.δ. 748/1966. Επίσης οι ώρες κανονικής ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού ορίζονται σε οκτώ και κανονικής εβδομαδιαίας εργασίας σε 40, σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι ημέρες αργίας και ημιαργίας του προσωπικού ορίζονται ως εξής: α) Ημέρες αργίας: η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 28η Οκτωβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, τα Χριστούγεννα, η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές. Β) Ημέρες ημιαργίας: παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Κατά της ημέρες αυτές η εργασία διακόπτεται δύο ώρες πριν από τη λήξη του κανονικού ωραρίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης της αργίας με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, η αργία δεν μετατίθεται σε εργάσιμη μέρα.

Χαρακτηριστικό των αλλαγών που γίνονται είναι και η πρόβλεψη στον κανονισμό ότι «ο χρόνος μετάβασης των εργαζομένων από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο παροχής της εργασίας και επιστροφής δεν υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας. Ομοίως δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο εργασίας ο χρόνος για τη μετάβαση στα αποδυτήρια για πλύσιμο και αλλαγή ενδύματος».

Πειθαρχικό συμβούλιο 

Στην εταιρεία λειτουργεί πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τον νέο κανονισμό είναι πενταμελές και έχει τριετή θητεία. Το Συμβούλιο συγκροτείται εγκαίρως πριν από το τέλος της θητείας του προηγουμένου με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας και μετά από πρόσκληση που απευθύνεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Η θητεία του συμβουλίου παρατείνεται υποχρεωτικά μέχρι τη συγκρότηση του επόμενου. Από τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, τρία υποδεικνύει η εταιρεία και δύο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης. Ομοίως υποδεικνύονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης υπαλλήλων και λιμενεργατών υποδεικνύουν χωριστά για τις περιπτώσεις κρίσης των μελών τους ίσο αριθμό εκπροσώπων των εργαζομένων, τακτικών και αναπληρωματικών, ως μελών του πειθαρχικού συμβουλίου (δύο + δύο τακτικά και δύο + δύο αναπληρωματικά), ώστε αυτά να συντίθενται εναλλακτικά από υπαλλήλους ή λιμενεργάτες, ανάλογα με το αν οι κρινόμενοι ανήκουν στο υπαλληλικό ή το λιμενεργατικό προσωπικό.

Όσον αφορά τα παραπτώματα, αναφέρονται η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσωπικές ή ξένες προς το υπηρεσιακό καθήκον του ασχολίες, η χρησιμοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών, στοιχείων και υλικών για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή προς όφελος τρίτου, η επιδίωξη ή αποδοχή από τον εργαζόμενο οποιασδήποτε αμοιβής, ανταλλάγματος ή εύνοιας από πρόσωπο, του οποίου διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειριστεί τις υποθέσεις κατά την ενάσκηση του υπηρεσιακού καθήκοντος, η άσκηση κριτικής των πράξεων ή των αποφάσεων των προϊσταμένων που γίνεται, εγγράφως ή προφορικώς, με σκόπιμη χρησιμοποίηση ανακριβών στοιχείων ή με προδήλως απρεπείς εκφράσεις, η άμεση ή διά τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία που διενεργείται από την εταιρεία.

Επίσης σε αυτά περιλαμβάνεται η κάθε αναληθής βεβαίωση ή δήλωση του εργαζομένου προς την υπηρεσία και ιδίως σε ό,τι αφορά την ύπαρξη προσόντων και απαιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προσωπικού μητρώου, εκτός αν η βεβαίωση ή δήλωση γίνεται για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου ή για την αποτροπή παράνομων διακρίσεων σε βάρος του, αλλά και η παράνομη εξαγωγή από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, υλικών ή οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή της εταιρείας.

Λύση σύμβασης 

Αλλάζουν όμως τα δεδομένα και σε ό,τι αφορά την καταγγελία των συμβάσεων, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μετά τις 16 Αυγούστου 2016, όταν δηλαδή και ανέλαβε τη διοίκηση η Cosco. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Καταγγελία (τακτική ή έκτακτη) της σύμβασης εκ μέρους της εταιρείας (απόλυση), όπου και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού της ΟΛΠ Α.Ε. που απασχολούνταν στον Οργανισμό πριν από τη 10η Αυγούστου 2016 καταγγέλλεται για αιτία που δικαιολογεί σύμφωνα με τον νόμο την απόλυση. Για την απόλυση εργαζομένου που ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το Συμβούλιο Διοίκησης της Εταιρείας με την παρουσία και ενός εκπροσώπου του συνδικαλιστικού οργάνου που τον εκπροσωπεί. Το Συμβούλιο Διοίκησης λαμβάνει την οριστική απόφαση».

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ