Εφημερίδα Κοινωνική

Ο θεσμός που γεφυρώνει την «απόσταση» μεταξύ δημοτών και υπηρεσιών

 Breaking News

Ο θεσμός που γεφυρώνει την «απόσταση» μεταξύ δημοτών και υπηρεσιών
05 Ιουλίου 2017

Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη (ν. 3852/2010), σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, «δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα».

Για να μάθουμε περισσότερα για το θεσμό και τον τρόπο λειτουργίας του, απευθυνθήκαμε στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου Περάματος κ. Δημήτρη Πετρά. Έχοντας στο οπλοστάσιό του τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» μέσω της συνέντευξής μας, ξεκαθαρίζει το ρόλο του, μας δίνει πληροφορίες και ξεκαθαρίζει πότε επεμβαίνει μεταξύ δήμου και δημοτών.

1. Πότε συστάθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Περάματος;

Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για την ενεργοποίηση του θεσμού από το 2011 αλλά το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε καταφέρει να επιλέξει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Σας υπενθυμίζω πως για την εκλογή του Συμπαραστάτη απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δυσκολίες είναι αρκετές , καθώς αφενός πολλές φορές τα συμβούλια συνεδριάζουν με οριακή απαρτία, αφετέρου δεν είναι ακόμα στην κουλτούρα μας συμπολίτευση και αντιπολίτευση να έχουν κοινή θέση απέναντι σε ένα ζήτημα. Προσωπικά είχα τη χαρά και την τιμή στις 2 Φεβρουαρίου του 2015 να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου οι περισσότερες παρατάξεις, το 86% των δημοτικών συμβούλων, πολύ περισσότερο από το 67% που ορίζει ο νομοθέτης.

2. Ποιο είναι το αντικείμενο του θεσμού;

Η αποστολή του θεσμού είναι να διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες προκύπτουν στην επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου. Η διαμεσολάβηση δίνει τη δυνατότητα, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε μακρόχρονους και πολυέξοδους δικαστικούς αγώνες, σε ένα πρόσωπο αμερόληπτο και αντικειμενικό, να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, με γνώμονα όχι μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το διάλογο. Στόχος του Συμπαραστάτη είναι να δημιουργήσει ένα πολιτισμένο κλίμα, ώστε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των συμπολιτών του και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες του δήμου για την εξυπηρέτησή τους. Ωστόσο, είναι σαφές πως ο θεσμός δεν υποκαθιστά τις υπηρεσίες, αλλά επιδιώκει να γεφυρώσει την απόστασή τους με τους πολίτες μέσω υποδείξεων και συστάσεων.

3. Σε ποιες περιπτώσεις παρεμβαίνετε;

Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης διερευνά υποθέσεις που αναφέρονται σε διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής υπηρεσιών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ο Συμπαραστάτης δεν αναμένει παθητικά τις καταγγελίες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα υποβολής ειδικών προτάσεων προς τη Διοίκηση του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχει τη δυνατότητα της ενεργητικής παρέμβασής, όχι μόνο για τη διερευνηθείσα κακοδιοίκηση κατόπιν αναφοράς, αλλά και για ζητήματα που εντοπίζονται, καθώς ανιχνεύεται η οργάνωση και η λειτουργία των υπηρεσιών. Η δημοσιοποίηση τόσο των ειδικών προτάσεων, όσο και της ετήσιας έκθεσης, αποτρέπει την εμφάνιση ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

4. Με ποιον τρόπο ασκείται τα καθήκοντά σας; Ποια είναι η διαδικασία μιας διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση έχει 4 βασικά στάδια. Αρχικά τη λήψη της καταγγελίας, στη συνέχεια την επικοινωνία με την καταγγελόμενη πλευρά, έπειτα την ανταπόκριση της καταγγελόμενης πλευράς και τέλος την ενημέρωση του καταγγέλοντος για την έκβαση της υπόθεσης.

5. Το αντικείμενό σας έχει να κάνει με «παράπονα» δημοτών προς το δήμο ή και με αψιμαχίες μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων ;

Με αφορμή την ερώτησή σας θεωρώ αναγκαίο να διευκρινιστεί πως ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικές διαφορές, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για πράξεις δικαστικών αρχών. Επομένως, διαμεσολαβώ μόνο μεταξύ δήμου και πολιτών. Ας μην λησμονούμε πως υπάρχουν κι άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη κι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στις οποίες μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν διεξόδους για άλλης φύσεως ζητήματα.

6. Ποια τα μέσα πίεσης στη Δημοτική Αρχή;

Πιστεύω κυρία Σπαθή πως υπηρετώ έναν σπουδαίο θεσμό, όπου η επιτυχημένη του λειτουργία θα δημιουργήσει ένα πρότυπο χρηστής διοίκησης. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από την φύση του προορίζεται να ασκεί πίεση τόσο στην αιρετή διοίκηση όσο και στους δημοτικούς υπαλλήλους, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων κακοδιοίκησης. Αν και τα έγγραφά μου δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, δηλαδή δεν μπορώ να υποχρεώσω μία υπηρεσία να ακολουθήσει το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης, η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στην τοπική λογοδοσία και στον κοινωνικό έλεγχο με τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων και της πορείας κάθε υπόθεσης. Βοηθά στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της κακοδιοίκησης και στην εμπέδωση της διαφάνειας. Το δημόσιο έχει πάρα πολλά προβλήματα κι ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτός ο θεσμός δοκιμάζει τη διοίκηση του δήμου, δοκιμάζει το υπηρεσιακό του δυναμικό αλλά και τους πολίτες. Προωθεί τη λογοδοσία, τη θεσμική ανάληψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.

7. Τι έχετε καταφέρει μέχρι τώρα;

Είναι γεγονός πως έως σήμερα λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης του Δήμου, δεν υπάρχει άμεση διοικητική υποστήριξη για το έργο του γραφείου. Επίσης, δεν έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής, εξοπλισμός απαραίτητος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων. Από εκεί και πέρα οι παρεμβάσεις μου γίνονται πάντοτε με γνώμονα τη νομιμότητα, όπως καταγράφεται στο Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης». Έχω χειριστεί πλήθος υποθέσεων που αφορούν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Για παράδειγμα, προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων μας, ζητήματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, θέματα που είχαν να κάνουν με τη χορήγηση εγγράφων, αλλά και εφαρμογής του νομικού πλαισίου όπου δεν τηρούνταν. Λόγου χάρη έχω συντάξει ειδικές προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα, τον αντικαπνιστικό νόμο αλλά και σχετικά με την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στις υπηρεσίες του δήμου. Παράλληλα, έχω προχωρήσει στον ανασχεδιασμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου μας, η οποία ελπίζω να εφαρμοστεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένας θεσμος που προάγει τη σύνθεση των απόψεων, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Τέλος, έχω διαβιβάσει σε άλλες αρχές, όπως στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και σε υπηρεσίες της Περιφέρειας σοβαρές υποθέσεις κακοδιοίκησης για τις οποίες έχω συλλέξει στοιχεία και περιμένω με ενδιαφέρον τα πορίσματά τους.

8. Οι δημότες γνωρίζουν για το «εργαλείο» αυτό που έχουν στα χέρια τους;

Ίσως όχι στο βαθμό που θα έπρεπε κυρίως διότι δεν είναι γνωστός σε πανελλαδικό επίπεδο. Επομένως, τον γνωρίζουν όσοι κυρίως έρχονται στο Δημαρχείο κι εκείνοι που έχουν δει το «Έντυπο υποβολής καταγγελίας», το οποίο έχει τοποθετηθεί σε αρκετά σημεία της πόλης. Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση των δημοτών και λόγω της έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης έχω αναρτήσει έξω από το Γραφείο τόσο το κινητό μου τηλέφωνο, όσο και το e-mail για ραντεβού και λήψη καταγγελιών αντίστοιχα. Είναι σημαντικό πως οι δημότες που εργάζονται τις ώρες λειτουργίας του Δήμου, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου ανά πάσα στιγμή, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση στο όποιο πρόβλημα τους ταλανίζει.

9. Γιατί κατά τη γνώμη σας ο συμπαραστάτης «απαντάται» σε ελάχιστους δήμους;

Από τους 325 Δήμους μόλις οι 161 μπορούν να επιλέξουν Συμπαραστάτη λόγω του πληθυσμιακού ορίου, αφού αφορά για την ώρα τους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων. Από τους 161 Δήμους, περίπου οι μισοί έχουν προκηρύξει τη θέση. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στο γεγονός πως υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Συμπαραστάτης ελέγχει το Δήμαρχο, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δυστυχώς υπάρχει η εξουσιαστική λογική όταν κάποιος αναλαμβάνει διοικητικές αρμοδιότητες που του δημιουργεί μία φοβία και καχυποψία στην ύπαρξη ανεξάρτητων θεσμών. Επιπλέον υπάρχει η έλλειψη κουλτούρας για συνεννόηση και εύρεση κοινού τόπου.

syna

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ