Εφημερίδα Κοινωνική

Η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικό ναυτιλιακό περιβάλλον – Ο Πειραιάς αποτελεί το βασικό πλέγμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας

 Breaking News

Η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικό ναυτιλιακό περιβάλλον – Ο Πειραιάς αποτελεί το βασικό πλέγμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας
13 Ιουλίου 2017

Χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο και δουλειά για να είναι η Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων διεθνών ναυτιλιακών κέντρων του μέλλοντος, όπως σημειώνεται σε μελέτη της ΕΥ (εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων), «Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο», την οποία δημοσιεύει η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι «3.391 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 28 διαφορετικούς τομείς στο πλαίσιο των ναυτιλιακών πλεγμάτων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων το 70,5% δεν είναι εταιρείες διαχείρισης και λειτουργίας πλοίων, αναδυόμενα ναυτιλιακά κέντρα, κυρίως στην Ασία, απειλούν τη θέση παραδοσιακών Ευρωπαϊκών ναυτιλιακών κέντρων και της Ελλάδας». Επιπλέον «σύμφωνα με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα: Η Ελλάδα σήμερα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των κέντρων που προσφέρουν ελκυστικό και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό περιβάλλον για την εγκατάσταση και λειτουργία των ναυτιλιακών τους γραφείων ενώ Σιγκαπούρη (76%), Ντουμπάι (56%) και Λονδίνο (51%) οι μεγαλύτερες απειλές για το ελληνικό ναυτιλιακό κέντρο. Επίσης το φορολογικό περιβάλλον (84%) και το ρυθμιστικό πλαίσιο (64%) μεταξύ των μειονεκτημάτων της ελληνικής σημαίας. Ακόμη η αστάθεια και η αβεβαιότητα στο νομικό, ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον οι πιο σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την εγκατάσταση ναυτιλιακών γραφείων και συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.»

Επιπροσθέτως «η παρουσία ισχυρής πλοιοκτησίας και γραφείων διαχείρισης (91%), χρηματοοικονομικών, χρηματοοικονομικών, ασφαλιστικών και νομικών υπηρεσιών (82%), υποδομών (70%), εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας (79%) και η συνολική ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (98%), οι βασικοί πυλώνες δημιουργίας ενός κορυφαίου παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου. Επιπλέον 72% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα συμμετείχε ενεργά σε μια επίσημη εκστρατεία για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας και την περαιτέρω ανάπτυξή της ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου ενώ 88% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι μια πιθανή ανάπτυξη του ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου θα δημιουργούσε ευκαιρίες για την επιχείρησή του».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η ελληνική ναυτιλία αντιμετώπισε με επιτυχία την κρίση, και, ως εκ τούτου, τους πρώτους μήνες του 2017, ο ελληνόκτητος στόλος με 5.272 πλοία, αξίας περίπου 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο, βάσει Ολικής Χωρητικότητας (Gross Tonnage). Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Οι εισροές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ έχουν και σημαντική έμμεση πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία.»

Και υπογραμμίζεται ότι «ο ρόλος της χώρας μας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου απειλείται από τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό και τη μετατόπιση του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομικής ισχύος προς τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, ιδιαίτερα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Λόγω του σημαντικού θετικού πολλαπλασιαστικού αντικτύπου της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις εθνικές και περιφερειακές οικονομίες, πληθώρα χωρών και πόλεων ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν ναυτιλιακές εταιρείες και να τοποθετηθούν μεταξύ των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου.»

Η μελέτη εξετάζει, επίσης, σε βάθος τη λειτουργία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ναυτιλιακών πλεγμάτων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνεται συνολικά 3.391 επιχειρήσεις λειτουργούν στο πλαίσιο των δύο ναυτιλιακών πλεγμάτων, περιλαμβανομένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ενός πλήθους μικρομεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 28 διαφορετικούς τομείς. Από το σύνολο αυτό των επιχειρήσεων το 70,5% δεν είναι επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας πλοίων. Η ανάπτυξη του πλέγματος του Πειραιά έχει βασιστεί, κυρίως, στην ισχυρή παρουσία διεθνώς ανταγωνιστικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με δεσπόζουσα θέση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, και δευτερευόντως στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων λιμανιών, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Αντίθετα, το πλέγμα της Θεσσαλονίκης βασίζεται κυρίως στο λιμάνι, το οποίο λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τις γειτονικές χώρες της Νότιας Βαλκανικής. Το πλέγμα του Πειραιά χαρακτηρίζεται από το μεγάλο εύρος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή, ενώ οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλέγμα της Θεσσαλονίκης καλύπτουν μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων, με σαφή έμφαση στις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες. Καθώς ο Πειραιάς αποτελεί και θα παραμείνει το βασικό πλέγμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός ισχυρού λιμενικού πλέγματος παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, με στόχο τη διαφοροποίησή της από τον Πειραιά. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία δύο ξεχωριστών πλεγμάτων με διαφορετικούς επιχειρηματικούς προσανατολισμούς ενισχύοντας κατ” αυτό τον τρόπο τις δυνατότητες συνεργασίας, αντί της υφιστάμενης κατάστασης ανταγωνισμού, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία.

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ