Εφημερίδα Κοινωνική

Αποζημιώνεται 2 χρόνια μετά η ΥΔΡΑ για την καταστροφική πλημμύρα – Ζητούν «βουνά» δικαιολογητικών από πολίτες και επιχειρηματίες

 Breaking News

Αποζημιώνεται 2 χρόνια μετά η ΥΔΡΑ για την καταστροφική πλημμύρα – Ζητούν «βουνά» δικαιολογητικών από πολίτες και επιχειρηματίες
10 Ιουνίου 2017

Έρχονται ξανά στην επιφάνεια οι μαύρες εκείνες μέρες του Οκτωβρίου του 2015 που ο Αργοσαρωνικός «πνίγηκε» από την καταστροφική πλημμύρα. Οι ζημιές τότε, ανυπολόγιστες. Ο «κρατικός μηχανισμός» ενήργησε «κατόπιν εορτής», το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή και από τότε πολλοί άνθρωποι μετρούν πληγές με την ελπίδα ότι κάποτε θα αποζημιωθούν…

Του Κώστα Παναγιωτάκη

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σχεδόν 2 χρόνια μετά σε ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1983/8 Ιουνίου 2017 τεύχος Β’) φαίνεται πως ανοίγει τελικά ο δύσκολος αυτός δρόμος των επιχορηγήσεων – αποζημιώσεων ιδιωτών.

Επειδή όμως το κράτος έχει πολλά «πλοκάμια», μέχρι να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι χρήματα στα χέρια τους θα πρέπει να έχουν «γερό στομάχι» απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/77/Α 325/ 05-04-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση της πλημμύρας.

Συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν είναι ασφαλισμένες.

στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης και

ζ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. ε της υπ’ αριθ. 20725/Β.979/ 10-05-2011 (1207/Β/14-06-2011) υπουργικής απόφασης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί- σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Αν λοιπόν κάποιοι εμπίμπτουν σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και προσκομίσουν όλα τα παραπάνω απαραίτητα, κατά το κράτος, έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν να ελπίζει σε κάποια αποζημίωση – επιχορήγηση δυο έτη αφότου έκλεισαν οι «πληγές» τους. Κλείνουμε με μια απλή διαπίστωση: «Μη σου τύχει!».

fek

Μνήμες που κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει!

Οι κάτοικοι της Ύδρας τον Οκτώβριο του 2015 έκαναν λόγο για μια από τις μεγαλύτερες πλημμύρες που έχει σημειωθεί στο νησί. Η καταιγίδα εκείνη την εποχή προκάλεσε υπερχείλιση των χειμάρρων του νησιού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο λιμάνι και τον οικισμό. Ο δήμαρχος του νησιού είχε ζητήσει τότε από την Πολιτεία να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ydra_plummura

ydra_plummura1


Σχετικά άρθρα

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ