Εφημερίδα Κοινωνική

Η προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος: Έρευνα του Προέδρου της ΠΕΠΕΝ Cpt. Μανώλη Τσικαλάκη

 Breaking News

Η προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος: Έρευνα του Προέδρου της ΠΕΠΕΝ Cpt. Μανώλη Τσικαλάκη
20 Απριλίου 2017

 Σημαντικό το έργο του ΙΜΟ και της HELMEPA

Όσο περνά ο καιρός, τόσο και πιο πολλά ακούμε νια την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντος, από τις διάφορες μολύνσεις που εμείς οι ίδιοι προκαλούμε. Είναι πολύ εύκολο να μολύνει κανείς το Φυσικό περιβάλλον, αλλά δυστυχώς είναι και πολύ δύσκολο να το ξαναφτιάξει όπως ήταν πριν.

Όμως, αν ξέραμε το πόσο κακό κάνουμε στους εαυτούς μας και στον υπόλοιπο κόσμο, κάθε φορά που προξενείτε μία μόλυνση στη φύση και στη θάλασσα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.

Η πολύ μεγάλη ζημιά γίνεται στη θάλασσα και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή όλου του πλούτου που μας προσφέρει. Και ο πλούτος αυτός είναι για μας σημαντικός, γιατί είναι η διατήρηση της ίδιας της ζωής μας. Οι ωκεανοί που είναι το 70% της γης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία τεράστια αποθήκη νερού, ενέργειας τροφής και πολύτιμων μεταλλευμάτων.

tsikalakis_emmanoyhl

Εκτός από αυτά όμως, είναι και οι διεθνείς δρόμοι επικοινωνίας του ανθρώπου για την ανάπτυξη του εμπορίου και γενικά της ναυτιλιακής εργασίας. Οι ναυτικοί ταξιδεύοντας από την μία ήπειρο στην άλλη, περνάνε μέσα στη θάλασσα ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους.

Στο πέλαγος δεν υπάρχει τίποτε άλλο για μας παρά τα πλοίο,η θάλασσα και ο αέρας. Κι αυτά, όλα και όλα, είναι το περιβάλλον μας. Αυτός ο χώρος στον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και προοδεύουμε, είναι το περιβάλλον της θάλασσας, που πρέπει να μείνει αμόλυντος για να μας δίνει αυτά που του όρισε η φύση. Για αιώνες οι άνθρωποι είχαν την πεποίθηση ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είχαν τη απεριόριστη ικανότητα να απορροφούν τα απόβλητα των πόλεων και των βιομηχανιών. Τις τελευταίες δεκαετίες η αυταπάτη αυτή διαλύθηκε από την διαπίστωση ότι σε πολλές περιοχές το θαλάσσιο περιβάλλον έχει ήδη υποστεί ρύπανση, σε απαράδεκτα επίπεδα.

Είναι βέβαιο πλέον, ότι η ρύπανση βλάπτει σε μεγάλο βαθμό τη θαλάσσια ζωή και ότι η υγεία του ανθρώπου απειλείται από τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες της ρύπανσης των ωκεανών, θαλασσών και παρακτίων υδάτων.

Μολονότι μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυπαντικών ουσιών που πέφτουν στην θάλασσα προέρχεται από χερσαίες πηγές, η ρύπανση από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και τα ναυτικά ατυχήματα παραμένει ακόμη η περισσότερη εμφανής και ευρέως διαδεδομένη μορφή θαλάσσιας ρύπανσης. Για το λόγο αυτό, ο τομέας αυτός συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης δεν αποδίδεται στα ατυχήματα αλλά στις συνήθεις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Όπως είναι το πλύσιμο των δεξαμενών και οι απορρίψεις αποβλήτων από πλοία, που έρχονται συχνά σε σύγκρουση με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και διαδικασίες.

nera_tsikalakis

Ένας από τους δύο βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς της Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, είναι η προώθηση, καθώς επίσης και η εναρμόνιση διεθνών μέτρων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην μείωση και βαθμιαία εξαφάνιση του κινδύνου της ρύπανσης των θαλασσών από πλοία, άσχετα με το αν προέρχεται από ναυτικά ατυχήματα ή παράνομες δραστηριότητες των πλοίων.

Από το ξεκίνημα του το 1959, ο ΙΜΟ καθιέρωσε ένα πλήρες και συγχρόνως πρακτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη μείωση των ρυπαντικών ουσιών που πέφτουν στις θάλασσες.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων στα πλοία, καθώς επίσης των ατυχημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά φορτίου στη θάλασσα, στα λιμάνια και τερματικούς σταθμούς.

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει επίσης στη διαμόρφωση διεθνών κανονισμών και διαδικασιών που σαν στόχο τους έχουν να εμποδίσουν τις απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στη θάλασσα κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων των πλοίων και άλλων πλωτών μέσων. Στα αρχικά τους στάδια, τα προγράμματα ΙΜΟ, αναφέρον το συνήθως στην υιοθέτηση διεθνών συνθηκών, συστάσεων, κωδικών, συσταθεισών εφαρμογών και οδηγιών πάνω σε διάφορα θέματα όσον αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και λειτουργία του πλοίου, καθώς επίσης και τον χειρισμό των φορτίων σε διαφορετικές καταστάσεις.

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει μία πλήρης συγκρότηση διεθνών αποδεκτών κανονισμών και προτύπων που κάλυπταν διάφορες πλευρές της ναυτιλίας, καθώς επίσης και του τομέα της πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης.

Μετά την υιοθέτηση των προτύπων και κανονισμών, ο Οργανισμός θεώρησε εξίσου απαραίτητο και χρήσιμο να δοθεί περισσότερο βάρος και να συγκεντρωθεί η προσοχή του στην αποτελεσματική εφαρμογή των ήδη υιοθετημένων κανονισμών και όχι στη διαμόρφωση νέων προτύπων.

Ο αντικειμενικός αυτός σκοπός, επιδιώκεται μέσω δύο αλληλένδετων μεθόδων. Αρχικά, ο Οργανισμός έχει, μέσω των εξειδικευμένων επιτροπών και υποεπιτροπών του, εξασφαλίσει ένα αποδοτικό όργανο που επιτρέπει στους κυβερνητικούς οργανισμούς και διεθνείς συνδέσμους με βιομηχανικά και επαγγελματικά συμφέροντα να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε διάφορους κανονισμούς και πρότυπα και να επισημαίνουν οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή των προτύπων του ΙΜΟ και όπου είναι απαραίτητο να καλλιεργούν γενικά αποδεκτές μεθόδους όσον αφορά την εφαρμογή των κανονισμών σε μία ενιαία βάση. Η δεύτερη μέθοδος με την οποία ο Οργανισμός προάγει την αποδοτική σε διεθνές επίπεδο εφαρμογής προτύπων, είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σε χώρες που επιζητούν τέτοιες συμβουλές και βοήθεια, όσον αφορά την καθιέρωση και επιδίωξη των διεθνών ναυτιλιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους διεθνώς εργαζόμενους κανονισμούς και πρότυπα.

Η βοήθεια αυτή, παρέχεται μέσω του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας του Οργανισμού από προσεκτικά επιλεγμένους εμπειρογνώμονες, στους οποίους περιλαμβάνονται ειδικότερα οι περιφερειακοί και ενδοπεριφερειακοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες του ΙΜΟ υποστηριζόμενοι και συντονιζόμενοι από προσοντούχους αξιωματικούς και κατάλληλο διοικητικό προσωπικό. Την καθιέρωση του προγράμματος αυτού, που παίρνει σημαντική οικονομική ενίσχυση από διεθνείς και εθνικούς χρηματοδότες, ενέκριναν ομόφωνα οι κυβερνητικοί Οργανισμοί και τα κράτη μέλη του ΙΜΟ.

Το πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας του ΙΜΟ παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχοντας σ ‘αυτές την δυνατότητα να καθιερώσουν και να βελτιώσουν τις ναυτιλιακές τους δραστηριότητες σύμφωνα με την δική τους εθνική πολιτική και προτεραιότητες. Καθώς επίσης, να καθιερώσουν μία ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εμπορική ναυτιλία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανόνες. Επιπλέον, βοηθώντας τις χώρες αυτές να ενεργούν βάσει των σχετικών διεθνών συμβάσεων και κανονισμών. Το πρόγραμμά της τεχνικής συνεργασίας συμβάλλει ουσιαστικά και απεριόριστα στην αποτελεσματική και διεθνή εφαρμογή των συμβάσεων και των κανονισμών αυτών προς τεράστιο όφελος της ανθρωπότητας.

Αυτά τα διάφορα μέτρα και προγράμματα του ΙΜΟ, πέτυχαν τη μείωση της ρύπανσης των θαλασσών από τα πλοία. Παραδείγματος χάρη: Πρόσφατα στοιχεία από έγκυρες πηγές δείχνουν ότι, πριν από λιγότερο από 40 χρόνια ο όγκος του πετρελαίου που διέρρεε στη θάλασσα έφθανε πάνω από 2 εκατομ. τόνους, ενώ σήμερα η παγκόσμια εκροή πετρελαίου από πλοία στο παγκόσμιο περιβάλλον είναι κάτω από 500 εκατ. τόνους, παρ’ όλον ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στο μέγεθος του παγκόσμιου στόλου και στην ποσότητα του μεταφερόμενου πετρελαίου. Μπορεί ως εκ τούτου να λεχθεί, ότι η ρύπανση των θαλασσών από τα πλοία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι είναι σήμερα αν δεν λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα των κυβερνήσεων και άλλων συναφών οργανισμών μέσω του ΙΜΟ.

Έτσι, χάρις στις προσπάθειες του ΙΜΟ, ο κόσμος έχει αποφύγει τα χείριστα, όσον αφορά την ρύπανση των θαλασσών από τα πλοία.

Στο λίαν προσεχές μέλλον, αναμένονται νέα μέτρα από τον ΙΜΟ για την ενίσχυση του αγώνα κατά της ρύπανσης. Μεταξύ των μέτρων αυτών, είναι και η βελτιωμένη διεθνή εκπαίδευση των ναυτικών. Είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο, ότι το ανθρώπινο στοιχείο παίζει αποφασιστικό ρόλο στην αποφυγή των ναυτικών ατυχημάτων και εξίσου είναι παραδεκτό ότι η μείωση και η τελική εξάλειψη της ρύπανσης από τους «χειρισμούς» δεν μπορεί να γίνει χωρίς επαρκώς εκπαιδευμένα και υπεύθυνα πληρώματα επί των πλοίων, προσοντούχους επιθεωρητές και άλλο σχετικό προσωπικό στην ξηρά. Είναι ως εκ τούτου αναμφισβήτητο γεγονός, το ότι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ναυτικοί αποτελούν ένα ωφέλιμο τμήμα οποιουδήποτε βιώσιμου προγράμματος για την αποφυγή της ρύπανσης των θαλασσών.

Τα επιτεύγματα του παρελθόντος και οι προβλέψεις για το μέλλον, παρέχουν λόγους επιφυλακτικής αισιοδοξίας. Αν και πολλά έχουν επιτευχθεί, χρειάζονται ακόμα αρκετά να γίνουν. Ο αγώνας κατά της ρύπανσης είναι, στην πραγματική του έννοια, μια καμπάνια που δεν τελειώνει ποτέ και απαιτεί συνεχείς θυσίες και συνεχή επαγρύπνηση όλων όσων ασχολούνται μ’αυτήν. Και εδώ, θέλω να συγχαρώ δημοσίως την προσπάθεια που καταβάλει HELMEPA.

Η έμφαση λοιπόν που δίδεται στο θέμα, είναι πολύ σημαντική και πλήρως δικαιολογημένη.

Γιατί τα διεθνή μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία, θα επιτύχουν μόνο αν βασίζονται σε μία ειλικρινή και γνήσια συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών Οργανισμών και ναυτιλιακής βιομηχανίας επαγγελματικών και εμπορικών συμφερόντων, που σχετίζονται με την ναυτιλία και ατόμων σε όλο τον κόσμο που χειρίζονται πλοία ή ασχολούνται με ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της δουλειάς του ΙΜΟ, ήταν πάντα η προαγωγή της συνεργασίας σε ύψιστο βαθμό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και των ενοτήτων, οι επιχειρήσεις των οποίων επηρεάζουν την ναυτιλία ή τα συμφέροντα των οποίων επηρεάζονται από τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς που αναπτύσσει ο Οργανισμός. Μόνο με την πρόθυμη συνεργασία όλων των ανωτέρω, μπορούμε να επιτύχουμε την αποτελεσματική παγκόσμια εφαρμογή των επιπέδων αυτών και των κανονισμών που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των αντικειμενικών στόχων του ΙΜΟ. Για μια ακόμη φορά, θέλω να απευθύνω μήνυμα ευγνωμοσύνης, θαυμασμού και σεβασμού προς όλους τους συναδέλφους μου πλοιάρχους και το άλλο ναυτικό προσωπικό που πάντοτε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δύσκολης και αναπόφευκτης αυτής μάχης. Είναι μεγάλη μου επιθυμία, το πνεύμα αυτό της συνεργασίας που μας οδήγησε σε επιτυχία τα πρόσφατα χρόνια να διατηρηθεί και στα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε, να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τα οφέλη του παρελθόντος και να κτίσουμε επ’αυτών για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διεθνών επιπέδων ασφάλειας, αλλά και για την μείωση (δραστικά) της ρύπανσης των θαλασσών και των πηγών ρύπανσης.

Σχέδιο 1 (Page 1)

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ