Εφημερίδα Κοινωνική

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

 Breaking News

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
16 Δεκεμβρίου 2016

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση Κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πειραιά έτους 2017».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση Κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2017».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

ΘΕΜΑ 5ο : «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, στο Ο.Τ. 69/Τ.26, για: α) τον αποχαρακτηρισμό του χώρου επί των οδών Κολοκοτρώνη – Βασ. Γεωργίου – Ηρ. Πολυτεχνείου – Δραγάτση από «Χώρο για την ανέγερση Δημαρχείου» και τον χαρακτηρισμό του σε «Χώρο για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά» και β) τη μετατροπή και νέο ορισμό του περιγράμματος δόμησης».

ΘΕΜΑ 6ο : «Παραχώρηση της χρήσης για 49 έτη του ημιτελούς κτιρίου πρ. ιδιοκτησίας Ραλλείου Σχολής επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου-Βασ. Γεωργίου–Κολοκοτρώνη και Δραγάτση στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εγκατάσταση των Δικαστηρίων του Πειραιά».

ΘΕΜΑ 7ο : «Παραχώρηση της χρήσης του χώρου του τελευταίου ορόφου του Νεοκλασικού κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου από την Εναλεία ΑΜΚΕ, για τους μήνες Ιανουάριο –Ιούνιο 2017, προκειμένου να εκπαιδευτούν νέοι στα επαγγέλματα του αλιεργάτη και αλιευτικού καπετάνιου στην παράκτια και στη μέση αλιεία».

ΘΕΜΑ 8ο : «Καθορισμός βραχείας προθεσμίας για τη διόρθωση του από 20/6/2016 ισολογισμού εκκαθάρισης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π.), κατόπιν αιτήματος των εκκαθαριστών».

ΘΕΜΑ 9ο : «Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Δήμου Πειραιά σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), προκειμένου να γίνει η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για “Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων”, στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης χρηματοδότησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση για 1) αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, να αποτελέσει το φορέα υλοποίησης της Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την εκπόνηση μελέτης και αξιολόγηση της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης στο Δήμο Πειραιά και την κατάρτιση ενός Σχεδίου εφαρμογής ολοκληρωμένων, στοχευμένων και αποτελεσματικών τοπικών κοινωνικών πολιτικών, 2) Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», με σκοπό την αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με φορέα υλοποίησης την ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά, για την υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου».

ΘΕΜΑ 11ο : «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα “Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο”, που υλοποιεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “50 ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ” και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Μυρτώ-Μαρία Ράγγα».

ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου MOBILITAS που εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg Mediterranean».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας ¨Επισκευή του προστατευτικού πλαισίου του πετάσματος του Πύργου”».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Περίφραξη Πλατείας Πηγάδας”».

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Εξωραϊσμός χώρων στο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα 45”».

ΘΕΜΑ 16ο : «Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 50.000,00 € για την κάλυψη τρεχουσών ειδικών αναγκών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς των, από τα έσοδα του κληροδοτήματος G. KELLIS».

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση ή μη των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών της Συνεδρίασης 12-10- 2016 για τον συμβιβασμό ενός υπόχρεου για παραβάσεις υπαίθριας διαφήμισης έτους 2011».

ΕΜΑ 19ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 295,12 € για την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγ. Σπυρίδωνος, Πολιούχου της πόλης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12-12- 2016».

ΘΕΜΑ 20ο : «Διαγραφή ποσών, αντίστοιχων αυτών που έχουν εξοφλήσει από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης στην οποία είχαν ενταχθεί οι οφειλέτες του Δήμου μας που αναφέρονται στη με αριθμ. 637/16 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006».

ΘΕΜΑ 21ο : «Απαλλαγή ή μη της υπόχρεου Κουτσοδόντη Αθηνάς από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 292,73 €».

ΘΕΜΑ 22ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού 39,57 € στον κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΦΑΒΙΕΡΟΥ 54».

ΘΕΜΑ 23ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού 393,35 € στoν κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 32».

ΘΕΜΑ 24ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π ποσού 1.699,50 € στην κα ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ διαχειρίστρια του ακινήτου επί της οδού ΚΑΡΠΑΘΟΥ 87».

ΘΕΜΑ 25ο :«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού 359,08 € στην κα. ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ 217».

ΘΕΜΑ 26ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π ποσού 41,58 € στην κα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 143».

ΘΕΜΑ 27ο : «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στον κ. ΔΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 651,78 €».

ΘΕΜΑ 28ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.902,00€ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 29ο : «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των 4 δημοτών, μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 30ο : «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των 7 δημοτών, μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 31ο : «Παραχώρηση τεσσάρων θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, για τις ανάγκες του “Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής”, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη έμπροσθεν του αρ. 150».

Επίσης την ίδια ημέρα (Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016) στις 17:30 θα γίνει συνεδρίαση του Σώματος στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση:

1) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017 του Δήμου Πειραιά και του Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Ν. και

2) του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πειραιά».

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ