Εφημερίδα Κοινωνική

Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: 19η ειδική και 20η τακτική Συνεδρίαση

 Breaking News

Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: 19η ειδική και 20η τακτική Συνεδρίαση
03 Δεκεμβρίου 2016

Την Πέμπτη 8-12-2016 και ώρα 20.30 μ.μ. θα γίνει η 19η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και την ίδια μέρα στις 21:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η 20η τακτική συνεδρίαση.

Τα εξής θέματα της 19ης Ειδικής Συνεδρίασης είναι:

 1. Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατόπιν της  υπ. αριθ.  1347/4-11-2016 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α και της ένταξης του Δήμου : α) στην πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ «Αττική 2014-2020» και β) στην επιχορήγηση ΟΤΑ από το Τ.Π.Δ. για τα προγράμματα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».
 2. Έγκριση σχεδίου Ο.Π.Δ.(Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» καθώς και του ΝΠΙΔ «ΔΗΚΕΝΙΡ» για το οικονομικό έτος 2017.

Τα θέματα της 20ης τακτικής συνεδρίασης είναι:

 1. Έγκριση της με αρ. 30/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» οικονομικού έτους 2017».
 2. Έγκριση της με αρ. 138/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2017 της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ.
 3. Έγκριση της με αρ. 139α/2016 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στην Ορθή επανάληψη της με αρ. 111/2016 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στην έγκριση Ισολογισμού μετά της Έκθεσης Διαχειριστικού Ελέγχου από τους Ορκωτούς Λογιστές της 19ης χρήσης οικονομικού έτους 2015 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.
 4. Έγκριση της με αρ. 147/2016 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στην Έγκριση σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή οριστικής και αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης που αφορά τη δασκάλα Μουσικής χορωδίας κα ΜΑΡΙ ΜΙΝΑΣΙΑΝ του Σαρκίς.
 5. Κατακύρωση αποτελέσματος του  «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Αξιοποίησης 46 στρεμμάτων πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας»  και λήψη απόφασης για την έκθεση των μελετών.
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη».
 7. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : «Διαμόρφωση πλατείας στα όρια του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη» Ανάδοχος: «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.»
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας τριών (3) ετών, για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» μέσω της εγκεκριμένης πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αττική 2014-2020».
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό τελών χρήσης των χειμερινών & θερινών δημοτικών θεάτρων & χώρων Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη».
 10. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
 11. Έγκριση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2016
 12. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
 13. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ