Εφημερίδα Κοινωνική

Την Τρίτη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

 Breaking News

Την Τρίτη η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
27 Νοεμβρίου 2016

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση απολογισμού του Δήμου της χρήσης οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση ισολογισμού του Δήμου (με τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης) του οικονομικού έτους 2014 ».

Επίσης την ίδια ημέρα (Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016) στις 17:30 θα γίνει συνεδρίαση του Σώματος στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Νέα φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με τον Ν. 3879/2010».

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή επί της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Πειραιά για το έργο: «Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης αποχ/σης σε όλες τις κοινότητες Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 3ο : «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή επί της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Πειραιά για το έργο: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ/ου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 4ο : «Παραχώρηση ατελώς κοινόχρηστων χώρων(πλατεία Κοραή, Πλατεία Κανάρη, πλατεία Καραϊσκάκη, πλατεία Γεωργίου Γεννηματά) στη ΔΗΡΑΠ για την προώθηση ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών –εορταστικών δραστηριότητων εν όψει των Χριστουγέννων και του νέου έτους».

ΘΕΜΑ 5ο : «Σύσταση μίας προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 1349/2016 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή η ΚΛΑΣΤΑΔΑ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 6ο : «Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας «Υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση τέταρτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) και χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε.5/2012» έως την 31 η Ιανουαρίου 2017 (31/01/2017)».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση χωροθέτησης: α) θέσεων στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας και β) ειδικών θέσεων στάθμευσης για δίκυκλα επί των οδών Ανδρούτσου, Υψηλάντου, Κουντουριώτου, Πραξιτέλους και Αλκιβιάδου εκατέρωθεν της συμβολής αυτών με την οδό Σωτήρος Διός».

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βιωσιμότητας και αδειοδότησης λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου: “Γενικές επισκευές & συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά 2014” με ανάδοχο το ΜΑΡΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ».

ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 7/2012».

ΘΕΜΑ 13ο : «Διόρθωση της με αρ. 381/16 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση των εκδηλώσεων του εορτασμού των Θεοφανείων και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.650,00 € (πλέον ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π.Μώραλη, του αστυνομικού Νικηφόρου Πιλάκη και του οδηγού Μηνά Κοντραφούρη σε τριήμερο Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου & ώρα 10:00 έως το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 16:00 με θέμα: Αλλαγή του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους, και διάθεση πίστωσης ποσού έως 1.500 €».

ΘΕΜΑ 17ο : «Διαγραφή οφειλών του Δήμου Πειραιά από παρόδιους ποσού 842.649,39 €».

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού ​240,00 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, της μόνιμης υπάλληλου του Δήμου Πειραιά, κας Κανναβού Αναστασίας, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 15 έως 17 Νοεμβρίου 2016».

ΘΕΜΑ 19ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 903,00 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, της μόνιμης υπάλληλου του Δήμου Πειραιά, κας Κανναβού Αναστασίας, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2016».

ΘΕΜΑ 20ο : «Επιστροφή αδιάθετου ποσού 139.201,26 € του έργου ΕΣΠΑ : “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” για έκδοση Χ.Ε. ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού».

ΘΕΜΑ 21ο : «Ακύρωση της υπ' αριθμ. 650/7-11- 2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση ανάθεσης συμβάσεων υποστήριξης-ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά από «Νοέμβριο 2016-Νοέμβριο 2017».

ΘΕΜΑ 22ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών κινητής τηλεφωνίας δύο (2) αιρετών, από τον υπ’αριθ.6042/2016 βεβαιωτικό κατάλογο, που αφορούν οφειλές κινητής τηλεφωνίας έτους 2014 συνολικού ποσού 444,94 €, για το χρονικό διάστημα από 6-5- 2014 έως 5-9- 2014».

ΘΕΜΑ 23ο : «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.537,15 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης».

ΘΕΜΑ 24ο : «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.135,95 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης».

ΘΕΜΑ 25ο : «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ τριών υπόχρεων για αδήλωτα, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα συνολικού ποσού 2.808,97 €».

ΘΕΜΑ 26ο : «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στον κ. ΚΑΡΕΛΗ ΛΟΥΚΑ για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 1.832,54 €».

ΘΕΜΑ 27ο : «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στον κ ΜΙΧΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεώργιου για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 755,70 €».

ΘΕΜΑ 28ο : «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 86,12 € στον υπόχρεο κ. ΣΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 29ο : «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ συνολικά 612,62 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 30ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού 820,85 € στoν κ. ΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΗΒΗΣ 48».

ΘΕΜΑ 31ο : : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού 1.710,37 € στoν κ. ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΣΑΧΤΟΥΡΗ 67».

ΘΕΜΑ 32ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 18.270.90 ευρώ στην εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. για το ακίνητο επί της οδού ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 17».

ΘΕΜΑ 33ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 584,40 €, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, στην κα Βαρώνου Δήμητρα».

ΘΕΜΑ 34ο : «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 410,73 €, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, στην κα Αγριανίδου-Τσελεκίδου Πασχαλιά».

ΘΕΜΑ 35ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Ibrahim Georgy-George Sobhi από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 445,59 €.

ΘΕΜΑ 36ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Αγγελόπουλου Χαρίλαου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Άριστον Στρώμ Ε.Π.Ε., από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 3.650,70 €.».

ΘΕΜΑ 37ο : «Απαλλαγή της υπόχρεου κας Κάκαρη Τερψιθέας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 487,18 €».

ΘΕΜΑ 38ο : «Απαλλαγή της υπόχρεου κας Λευτάκη Αντωνίας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 284,96 €»

ΘΕΜΑ 39ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Μακρή Θωμά από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 125,39 €».

ΘΕΜΑ 40ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Πρέκα Διογένη από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 2.377,45 €».

ΘΕΜΑ 41ο : «Απαλλαγή της υπόχρεου κας Τριποδάκη Μαρίας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 820,70 €».

ΘΕΜΑ 42ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Φανουργάκη Δημήτριου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, ποσού 1.017,79 €».

ΘΕΜΑ 43ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Ψαρουδάκη Γεώργιου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 1.398,84 €”».

ΘΕΜΑ 44ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου της κας Τσάκωνα Ανθής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 368,58 €».

ΘΕΜΑ 45ο : «Απαλλαγή του υπόχρεου κ. Μπάγια Ανδρέα από τις προσαυξήσεις πρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 824,57 €».


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ