Εφημερίδα Κοινωνική

Τη Δευτέρα το συνέδριο του Δ.Σ. Πειραιά με 53 θέματα

 Breaking News

Τη Δευτέρα το συνέδριο του Δ.Σ. Πειραιά με 53 θέματα
04 Νοεμβρίου 2016

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. Πειραιά είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 7-11-2016 στις 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι 53 και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και Διανυκτέρευσης Συνοδών Νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Μεταξά “Η Κοινωνική Μέριμνα”».

ΘΕΜΑ 2ο: «Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής υγείας “Υγεία για όλους” για την συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης “Υγεία για όλους” με σκοπό την υλοποίηση δράσεων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πειραιά»

ΘΕΜΑ 3ο: «Επικαιροποίηση και παράταση του Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων μέχρι τις 31/12/2016 και παράταση της παραχώρησης του χώρου όπου στεγάζονται οι αντίστοιχες Δομές στον Πύργο του Πειραιά έως την ως άνω ημερομηνία στο πλαίσιο της δράσης: “Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης” µε κωδ: ΜΙS 377053».

ΘΕΜΑ 4ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο “Δομές Αστέγων”, σύμπραξη του Δήμου Πειραιά με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τη ΜΚΟ «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» στα πλαίσια της πρόσκλησης και σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση».

ΘΕΜΑ 5ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο “Δομές Αστέγων με αίτηση για επιπλέον δύο (2) νέες δομές αστέγων”, σύμπραξη του Δήμου Πειραιά με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. και τη ΜΚΟ «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» στα πλαίσια της πρόσκλησης και σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση για την δημιουργία και λειτουργία Νέων Δομών Αστέγων».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός δύο τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της Επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής, για το έργο: “Γενικές Επισκευές & Συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά 2014”».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για το έργο: “Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών”»

ΘΕΜΑ 8ο: «Συγκρότηση Επιτροπών ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την 716/26-10-16 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 9ο: «Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του 2ου παραδοτέου της εργασίας με τίτλο Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη της υπηρεσίας για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση της με αρ. πρωτ. 4884/10-11-15 σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης της, δηλ. μέχρι 10/11/2017».

ΘΕΜA 11ο: «Έγκριση και αποδοχή των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πειραιά για το έργο: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ” ΑΑΕ 8/2015 συνολικού πρ/σμού 1.230.000 (συμπερ. ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με την υπ΄αριθμ. 500/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μεταστέγασης του Ραλλείου Γυμνασίου και Λυκείου Θηλέων Πειραιά στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς και Επονιτών 21».

ΘΕΜΑ 15ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για την προβολή των παραστάσεών του, για το διάστημα από 1/11 έως 20/11/16».

ΘΕΜΑ 16ο: «Ανανέωση συνδρομής στο τριμηναίο περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων “κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017” στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και διάθεση πίστωσης ποσού 2.033,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση: 1) πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων δράσεων που θα γίνουν από 1/12/16 έως 7/1/17 σε κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.870 € (πλέον Φ.Π.Α.) & 2) παραχώρηση 60 ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου Πειραιά, για την προβολή των ανωτέρω εκδηλώσεων».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης του Εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2017, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.150 € (χωρίς Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση εκδήλωσης του εορτασμού των Θεοφανείων που θα πραγματοποιηθεί στις 6/1/2017 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.650 € (πλέον Φ.Π.Α.)»

ΘΕΜΑ 21ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε (29) άπορους κατοίκους».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 15/11/2016 έως 17/11/2016 για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη σύνθεση της αποστολής που διοργανώνει το γραφείο της Ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή με θεματική τις νέες τεχνολογία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα των νέων με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 595,20 € για τον εορτασμό της 28ηςΟκτωβρίου 1940».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διόρθωση του με αριθμό 5881/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο κατάστημα επί της οδού Καραϊσκου 115 κ΄ Βασ. Γεωργίου Α΄ φερόμενου ιδιοκτήτη εταιρείας ΄΄Σωτήριος Κυριακόπουλος κ΄ Σια Ε.Ε.΄΄».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 596,75 €, του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ-ΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τους υπ΄ αριθμ. 3083/16 και 1261/16 βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή ποσού 384 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή του κ. Αλεξανδρόπουλου Κανέλλου του Γεωργίου από τους Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους α/α 625/2007 ποσού 639,66 € και α/α 1116/2007 ποσού 63,97 €, που αφορούν σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό καθώς και από τους Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους με α/α 970/2007 ποσού 680,82 € , με α/α 494/2007 ποσού 145,38 € και α/α 1010/2007 ποσού 66,08 € που αφορούν στην κατασκευή αγωγού, προκειμένου να επαναβεβαιωθούν στους σημερινούς ιδιοκτήτες.

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.824,75 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή των με αρ. 12600156971/13.9.2007 & 150082189850(5695)/30.4.2002, παραβάσεων ΚΟΚ, συνολικού ποσού 211,50 €, οι οποίες βεβαιώθηκαν στην κα Γιαννακούρου Μαρία και επιστροφή ποσού 347,61 € στην υπόχρεο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού βεβαιωμένου ποσού 1.400,00 € που έχουν εξοφληθεί και στον βεβαιωτικό κατάλογο είναι ανεξόφλητες».

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 3.551,50 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 32ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.923,63 € από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης».

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από την υπόχρεο κα ΒΑΡΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ποσού 584,40 €».

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από τον υπόχρεο κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟ ποσού 1.246,16».

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των κ.κ. ΧΑΡΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 91,95 € & ΧΑΡΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ποσού 1.762,27 €, μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των κ.κ. Παπαγγελή Ιωάννη για ποσό 1.468,80 € και Τσουμάρη Μιχαήλ για ποσό 3.499,90 €, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν. 3463/06».

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντoς ποσού 1.489,11€ του κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ από τους υπ’ αριθμ. 3083(2016) & 1261(2016) Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 38ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου ΓΚΑΝΑΒΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 243,45 €».

ΘΕΜΑ 39ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου ΚΟΦΙΝΑ ΜΑΡΙΑΣ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 2.173,60 €».

ΘΕΜΑ 40ο: «Επιστροφή ποσού 1.106,30 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. Γκλεζάκο Θεόδωρο, το οποίο κατέβαλε για βεβαιωμένες παραβάσεις ΚΟΚ του με αρ. κυκλοφορίας ΙΥ 9879 οχήματος του οποίου δεν ήταν ιδιοκτήτης κατά τη χρονική στιγμή των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 41ο: «Επιστροφή ποσού 215,50 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην κα Αγριανίδου-Τσελεκίδου Πασχαλιά το οποίο κατέβαλε για δύο βεβαιωμένες παραβάσεις ΚΟΚ οχημάτων ιδιοκτησίας της».

ΘΕΜΑ 42ο: «Επιστροφή ποσού 80,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στην κα ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ 43ο: «Επιστροφή ποσού 421,30 € στον δικαιούχο Παπαδόπουλο Μ. Ηρακλή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 44ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημ. Τελών και Δημ. Φόρου συνολικού ποσού 412,20 € στον κ. Μαρκογιαννάκη Οδυσσέα».

ΘΕΜΑ 45ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 589,04 € στην κα Κωστοπούλου Αικατερίνη».

ΘΕΜΑ 46ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 185,14 € στον κ. Καπαγερίδη Χρήστο».

ΘΕΜΑ 47ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 247,14 € στην κα Γιαννακίδου Παρασκευή».

ΘΕΜΑ 48ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 397,87 € στον κ. Παντελίδη Δημήτριο».

ΘΕΜΑ 49ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 1.997,12 € στην κα ΜΠΙΛΛΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΛ».

ΘΕΜΑ 50ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 1.997,12 € στην κα ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΟΝΙΑ».

ΘΕΜΑ 51ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δ.Τ. και Δ.Φ. συνολικού ποσού 1.997,12 € στην κα ΦΟΡΤΝΕΡ ΜΑΡΙΑ ».

ΘΕΜΑ 52ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΙΗΜ 9711 αυτοκίνητο της κας Ασημακοπούλου Πηνελόπης επί της οδού Αλκιβιάδου έναντι του αρ. 108Β».

ΘΕΜΑ 53ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το ΕΕΙ 1623 αυτοκίνητο επί της οδού Πραξιτέλους έμπροσθεν του αρ. 200-202 (τροποποίηση-συμπλήρωση της 187/23-3-16 απόφασης Δ.Σ.)».

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ