Εφημερίδα Κοινωνική

Από 13 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης

 Breaking News

Από 13 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης
11 Οκτωβρίου 2016

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά εις είδος α) του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) εμβαδού 116.523,74 τ.μ. και β) του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου εμβαδού 7.223,13 τ.μ. και το οποίο έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, που βρίσκονται στο συγκρότημα «ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ».

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ” αριθμό 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι σε αντάλλαγμα των ακινήτων που εισφέρονται από το ΤΑΙΠΕΔ, θα δοθούν σε αυτό 17.222.516 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Οι ως άνω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών του ΤΑΙΠΕΔ στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Η αύξηση εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ.103148 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η οποία καταχωρήθηκε την 5/10/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Μετά την αύξηση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 243.367.548 ευρώ και διαιρείται σε 81.122.516 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΧΑ στη συνεδρίασή της την 7/10/2016 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 17.222.516 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ