Εφημερίδα Κοινωνική

Αναστολή λειτουργίας τριών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά

 Breaking News

Αναστολή λειτουργίας τριών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά
23 Αυγούστου 2016

Στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά (25-7-16) συζητήθηκε το θέμα της «Αναστολής Λειτουργίας τριών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµουΠειραιά». Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγειαπεριγράφονται τα εξής: Εισηγούμαστε στο σώµα για την αναστολή λειτουργίας (3) τριών Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας (15ο, 21ο και 22ο). Οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη της σχετικής απόφασης έχουν στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού που βαίνει µειούµενο τα τελευταία χρόνια και αναλύονται ακολούθως:

Α) Στο 15ο Βρεφονηπιακό Σταθµό το πλήθος των εξυπηρετούµενων νηπίων είναι µικρό σε σχέση µε τη δυναµικότητα του σταθµού, ειδικά τα τελευταία χρόνια απ΄ όταν περιήλθε ο Σταθµός στο ∆ήµο µας, το 2011. Ως επακόλουθο των ανωτέρω, η δοµή προσωπικού και µέσων δεν αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό. Η αρχιτεκτονική δοµή του 15ου Βρεφονηπιακού Σταθµού δεν επιτρέπει την πλήρη και επιτυχή αξιοποίηση της. Ο δεύτερος όροφος του κτιρίου παραµένει αναξιοποίητος, ο αύλειος χώρος είναι ανύπαρκτος, ενώ παρατηρούνται σηµαντικά κτιριακά προβλήµατα. Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός λειτουργεί σε όροφο χωρίς να υπάρχει ανελκυστήρας. ∆εν υπάρχει κεντρική θέρµανση. Ο χώρος της κουζίνας είναι προβληµατικός µε αποτέλεσµα να µην είναι λειτουργικός. Οι αίθουσες που φιλοξενούν τα νήπια είναι µικρές µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνταιτµήµατα µε µικρότερο αριθµό νηπίων και να µην γίνεται σωστός καταµερισµός του προσωπικού. Επιπλέον οι αίθουσες χωρίζονται µεταξύ τους µε ενδιάµεσες πόρτες µε τζαµαρίες. Υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση από το ισόγειο στον πρώτο όροφο µε αποτέλεσµα το προσωπικό να βγαίνει εκτός κτιρίου όταν πρέπει να αλλάξει όροφο και δεν υπάρχει αύλειος χώρος.

Β) Στον 21ο Βρεφονηπιακό Σταθµό η κτιριακή υποδοµή έχει τα εξής προβλήµατα:

Επιβαρυντικός παράγοντας, ως προς την λειτουργία του Σταθµού, είναι παλαιότητα του κτιρίου. Οι αίθουσες που φιλοξενούν τα νήπια είναι µικρές µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνταιτµήµατα µε µικρότερο αριθµό νηπίων και να µην γίνεται σωστός καταµερισµός του προσωπικού. Επιπλέον οι αίθουσες χωρίζονται µεταξύ τους µε ενδιάµεσες πόρτες µε τζαµαρίες. Υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση από το ισόγειο στον πρώτο όροφο µε αποτέλεσµα το προσωπικό να βγαίνει εκτός κτιρίου όταν πρέπει να αλλάξει όροφο και δεν υπάρχει αύλειος χώρος.

Γ) Στον 22ο Βρεφονηπιακό Σταθµό η θέση του Βρεφονηπιακού Σταθµού χαρακτηρίζεται από τη δύσκολη πρόσβαση για γονείς και παιδιά (µεγάλη ανηφόρα). Αυτό προκαλεί κινδύνους για τη σωµατική ακεραιότητα όλων, ειδικά κατά τις ώρες αιχµής ή και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα να δεχόµαστε µικρό αριθµό αιτήσεων και ακόµα µικρότερο αριθµό νηπίων σε σχέση µε τη δυναµικότητα του Σταθµού. Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός λειτουργεί σε όροφο χωρίς να υπάρχει ανελκυστήρας. ∆εν υπάρχει κεντρική θέρµανση. ∆εν υπάρχει αύλειος χώρος. Μένει ανεκµετάλλευτος ένας ολόκληρος όροφος και τέλος η παλαιότητα του κτιρίου είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας (πρόβληµα στα κουφώµατακ.α).

Η αναστολή λειτουργίας των (3) τριών Βρεφονηπιακών Σταθµών θα απαλλάξει το ∆ήµο από την καταβολή ενοικίου και οι ανάγκες των δηµοτών θα εξυπηρετηθούν από όµορους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, οι οποίοι είναι ιδιόκτητοι. Το προσωπικό Βρεφονηπιακών Σταθµών (15ο, 21ο και 22ο) θα καλύψει κενά σε άλλους κοντινούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, µε µεγάλο όγκο αιτήσεων, για να λειτουργήσουν οµαλά και δεν θα υπάρξουν υπηρεσιακές µεταβολές, ούτε κατάργησηυφιστάµενων οργανικών θέσεων. Σας ενηµερώνουµε ότι ήδη οι γονείς έχουν ενηµερωθεί και δεν θα παρουσιαστεί µείωση, ως προς τη συνολική εξυπηρέτηση. Ολοκληρώνοντας σας ενηµερώνουµε ότι στην περιοχή λειτουργεί νέος σύγχρονος Βρεφονηπιακός Σταθµός µε άρτιες υποδοµές.

Το σώμα, αφού άκουσε την τοποθέτηση της αρµόδιαςΕντεταλµένης ∆ηµ. ΣυµβούλουκαςΖηλάκουΧαραλαµπίας, προχώρησε σε συζήτηση µε απόψεις και προτάσεις. Το θέμα ψηφίστηκε με µειοψηφία της ∆ηµ. ΣυµβούλουκαςΠαντελάκη Ελπίδας καθώς και με µειοψηφία των ∆ηµ. Συµβούλων κ.κ. Γκερλέ∆ηµητρίου& Μελά Σταυρούλας µόνο ως προς την αναστολή λειτουργίας του 21ου Βρεφονηπιακού Σταθµού, για τον οποίο προτείνουν να συνεχίσει τη λειτουργία του σε νέο κτίριο στην περιοχή, που θα πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και το οποίο θα βρεθεί µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ