Εφημερίδα Κοινωνική

ΘΕΜΑ: 96η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 96)

 Breaking News

ΘΕΜΑ: 96η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 96)
02 Ιουνίου 2016

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, οι εργασίες της 96ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά το διάστημα 11-20 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της Επιτροπής έχουν ως εξής:

1. Η Επιτροπή, εξέτασε διεξοδικά την έκθεση των επιθεωρητών του ΙΜΟ για την εναρμόνιση των Κανονισμών Κατασκευής Δεξαμενόπλοιων και Φορτηγών Πλοίων Μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην των δώδεκα μελών της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS), με τα Πρότυπα “Goal-based Standards – GBS” όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό ΙΙ-1/3-10 της ΔΣ SOLAS. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που καθιερώνεται και εφαρμόζεται ένα εναρμονισμένο καθεστώς υψηλού επιπέδου προτύπων ναυπήγησης για τα εν λόγω πλοία, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στον ΙΜΟ να ελέγχει και να επαληθεύει Κανονισμούς Κατασκευής Πλοίων των Νηογνωμόνων. Υπενθυμίζεται ότι η υιοθέτηση των Προτύπων GBS πραγματοποιήθηκε κατόπιν αρχικής πρότασης της Ελλάδας και των Νήσων Μπαχάμες και το ζήτημα αποτελούσε επί σειρά ετών προτεραιότητα για τον Οργανισμό (ΙΜΟ) και την Ελληνική Ναυτιλιακή Διοίκηση.

2. Επιπροσθέτως έγινε αποδεκτή η πρόταση της Ελλάδας για την τροποποίηση του Κανονισμού ΙΙ-1/3-12 αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα για τα Επίπεδα Θορύβου επί των Πλοίων (Code on Noise on board Ships) σε πλοία τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση ναυπήγησης πριν από τις 01.07.2014, η τρόπιδά τους έχει τεθεί μετά την 01.01.2015 και προγραμματίζεται να παραληφθούν πριν από την 01.07.2018. Η σχετική τροποποίηση προωθήθηκε για υιοθέτηση στην MSC-97, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε και η έκδοση εγκυκλίου με σχετικές κατευθύνσεις για την άμεση εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

3. Αναφορικά με το ζήτημα της ασφαλούς μεταφοράς βιομηχανικού προσωπικού (industrial personnel) επί των πλοίων, η Επιτροπή συμφώνησε το ζήτημα να εξεταστεί περαιτέρω στην MSC-97 με σκοπό να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης με κύριο άξονα την ασφαλή και αποδοτική μεταφορά του εν λόγω προσωπικού στις εγκαταστάσεις της ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας υπεράκτιας παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

4. Η Επιτροπή ενέκρινε την έκδοση της εγκυκλίου MSC.1/Circ.1548, αναφορικά με την απαίτηση για την επαλήθευση του βάρους των εμπορευματοκιβωτίων που προβλέπουν οι Κανονισμοί VI/2.4 & VI/2.6 της ΔΣ SOLAS, εξαιρώντας από την απαίτηση επαλήθευσης εκείνα τα εμπορευματοκιβώτια που θα φορτωθούν πριν την 1η Ιουλίου 2016 και θα μεταφορτωθούν μετά την 1η Ιουλίου 2016 (transshipped).

5. Επί θεμάτων ασφάλειας Επιβατηγών πλοίων εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού ΙΙ-1/6 για την επιβιωσιμότητα των πλοίων και επί θεμάτων ευστάθειας κατόπιν βλάβης.

6. Επί θεμάτων ραδιοναυσιπλοΐας, η Επιτροπή αναγνώρισε το Galileo Global Navigation Satellite System (GNSS) ως μέρος του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (WWRNS).

7. Επιπρόσθετα, από την Επιτροπή MSC υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Τροποποίηση των Κανονισμών ΙII-3 & III/20 της Δ.Σ. SOLAS, θεσπίζοντας υποχρεωτικές διατάξεις για την επιθεώρηση, συντήρηση και δοκιμή των σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης.

β) Τροποποίηση του Κανονισμού ΙI-2/13 της Δ.Σ. SOLAS για την επέκταση της απαίτησης εκπόνησης μελέτης εκκένωσης, σε όλα τα επιβατηγά πλοία καθώς και των σχετικών αναθεωρημένων κατευθυντήριων οδηγιών.

γ) Τροποποίηση 38-16 του Διεθνούς Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code) για την εναρμόνιση του με τις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την μεταφορά επικινδύνων φορτίων.

δ) Τροποποίηση του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας (FSS Code) για την προστασία από την εσωτερική διάβρωση και την συσσώρευση επικαθίσεων των καταιονιστήρων και την εισαγωγή του νέου Κεφαλαίου 17 το οποίο περιέχει με υποχρεωτικές διατάξεις για τα συστήματα πυρόσβεσης αφρού σε εγκαταστάσεις ελικοδρομίων.

ε) Τροποποιήσεις στον Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Κινητών Μονάδων Γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης (2009 MODU Code) για την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κεφαλαίου 17 του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας (FSS Code).

8. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε τις προσωρινές Οδηγίες για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) με σκοπό οι φορείς να αναπτύξουν σχετική δράση για τη διασφάλιση των συστημάτων των πλοίων και των εταιρειών από ενδεχόμενες ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Επόμενη Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας έχει προγραμματισθεί για το Νοέμβριο 2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της 96ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Home.asp

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ