Εφημερίδα Κοινωνική

Ειρηνοδικείο «κούρεψε» το 87% χρεών δανειολήπτριας σε τράπεζα!

 Breaking News

Ειρηνοδικείο «κούρεψε» το 87% χρεών δανειολήπτριας σε τράπεζα!
27 Μαΐου 2016

Τεράστιο κούρεμα των οφειλών μιας ξενοδοχοϋπαλλήλου, αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Ρόδου, κάνοντας δεκτή την αίτηση για την υπαγωγή της στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Οι οφειλές της ξενοδοχοϋπαλλήλου, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, μειώθηκαν σε ποσοστό της τάξεως του 87%!

Η αιτούσα είναι υπάλληλος σε ιδιωτική επιχείρηση της Ρόδου, όπου εργάζεται εποχιακά, με μισθό 1157,67 ευρώ και τους μήνες που δεν εργάζεται λαμβάνει επίδομα ανεργίας 553ευρώ. Συνολικά τα ετήσια εισοδήματα της, ανέρχονται στο ποσό των 10.264,02 ευρώ.

Είναι διαζευγμένη από το 2007 με δύο παιδιά, ηλικίας σήμερα 19 και 15 ετών και κατοικεί σε χωριό της Ρόδου για την εργασία της το καλοκαίρι και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μένει σε άλλο νησί της Δωδεκανήσου.

Το εισόδημα της οικογένειάς της κατά την περίοδο λήψης των δανείων ξεπερνούσε κατά πολύ το σημερινό εισόδημά της, λόγω συνεισφοράς του πρώην συζύγου της, αλλά από το 2012 μειώθηκε στο ποσό των 13.652,00 ευρώ ετησίως και το 2014 ανερχόταν στο ποσό των 8.550 ευρώ.

Οφείλει, από ένα στεγαστικό δάνειο που έλαβε προς επισκευή της κύριας κατοικίας της, το συνολικό ποσό των 113.918,44 ευρώ.

Η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συνεπώς ο εκτοκισμός ως προς αυτήν συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Επίσης, οφείλει σε όλες τις πιστώτριες από δάνεια καταναλωτικά, τα οποία έλαβε κατά το 2007 μετά από το διαζύγιό της, λόγω αιφνίδιας αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης και μείωσης των εσόδων της οικογένειάς της, μαζί με το στεγαστικό δάνειο συνολικά 170.480,35 ευρώ.

Η αιτούσα υπέστη συνεχείς μειώσεις στο μισθό της, λόγω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών που κατά συνέπεια επιβλήθηκαν στους μισθούς τα τελευταία χρόνια, καθώς και στο επίδομα ανεργίας.

Τα μηνιαία έξοδα της αιτούσας εκτιμώνται από το Δικαστήριο περί τα 750ευρώ, καθώς ένα από τα δύο τέκνα της ενηλικιώθηκε και δύναται να βρει εργασία, ώστε να καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες του.

Έτσι, η αιτούσα ενόψει όλων των παραπάνω, βρέθηκε πλέον, μέσα στο 2012 σε οικονομικό αδιέξοδο, μη μπορώντας να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, το οποίο αδιέξοδο κρίθηκε από όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται μακροχρόνιο, μόνιμο και χωρίς προοπτική για την αιτούσα εξόδου από αυτό, λόγω και των ευρύτερων άθλιων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Πριν, λόγω των ανωτέρω, παύσει τις πληρωμές, η αιτούσα ήταν συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, περιήλθε χωρίς δόλο σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της.

Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας τους προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Το δικαστήριο διέταξε την εξαίρεσή της οικίας της από την εκποίηση, ενώ η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές επί πενταετία, ήτοι 60 μηνιαίες καταβολές, αρχόμενης της πενταετίας από το πρώτο δεκαήμερο του μηνός.

Το ποσό που μπορεί να διατεθεί στις πιστώτριες της αιτούσας λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, σύμφωνα και με όλα όσα προεκτάθηκαν, ανέρχεται σε 150 ευρώ το μήνα, σύμμετρος κατανεμόμενων μεταξύ των πιστωτών. Σε περίπτωση που βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση ή τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας κατά το διάστημα της ρύθμισης και αυξηθεί το εισόδημά της είναι υποχρεωμένη, να γνωστοποιήσει μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία δικαστηρίου κάθε αξιόλογη βελτίωση αυτών προκειμένου οι πιστώτριές της να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης της απόφασης.

Περαιτέρω ορίστηκαν οι μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 20.177,31 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 10 έτη, ήτοι σε 120 μηνιαίες δόσεις ποσού 118,14 ευρώ έκαστη, ώστε να συμπληρωθεί το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, για το υπόλοιπο ποσό των 14.177,31 ευρώ, μετά τις καταβολές της πενταετίας, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας του στεγαστικού δανείου, του συνόλου των χρεών της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της.

Πηγή: dimokratiki.gr

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ