Εφημερίδα Κοινωνική

Η Ε.Π.Σ. Πειραιά ενημερώνει

 Breaking News

Η Ε.Π.Σ. Πειραιά ενημερώνει
31 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της καθώς και την από 24.5.2016(συνεδρίαση Δ.Σ. με αρ. 65), απόφαση του Δ. Σ.:

ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ

η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Φάληρο Πειραιά στις 26η Ιουνίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στην αίθουσα των γραφείων της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ στον περιβάλλοντα χώρο του Σ.Ε.Φ – Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου Νέο Φάληρο, με τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή δυο (2) γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

3. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2015-2016.

4. Υποβολή προς έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 2015-2016.

5. Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015(έτους 2015).

6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ για την περίοδο από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015(έτους 2015).

7. Υποβολή προς έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015(έτους 2015).

8. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ περιόδου 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017. (έτους 2017)

9. Απόφαση για την εισδοχή (εγγραφή) σωματείων ως νέων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ , απόφαση για την διαγραφή από την δύναμη των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ , σωματείων που έχουν περιέλθει σε αδράνεια (δεν έχουν καμία δραστηριότητα).

10. Απόφαση σε άλλες προτάσεις του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και των σωματείων μελών αυτής.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη ημέρα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 18.30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, την εκ μέρους των υποβολή προτάσεων προς τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλων, όπως και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ κι αναφέρονται στην σχετική Εγκύκλιο της Γ.Σ. που ήδη βρίσκεται στην διάθεση τω ν σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

*Οι προτάσεις σωματείων (που δεν αφορούν την Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Π.) για λήψη απόφασης στην Γ. Σ. αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ.Π. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γεν. Συνέλευση , μη υπολογιζόμενων της ημέρας αποστολής και της ημέρας της Γ.Σ ( αρθρ. 11 παρ. δ’ Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ)

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ