Εφημερίδα Κοινωνική

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργους νέους: Δουλειά στο Λιανικό Εμπόριο

 Breaking News

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργους νέους: Δουλειά στο Λιανικό Εμπόριο
24 Φεβρουαρίου 2016

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος με τίτλο: «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας» για 4.000 καταρτιζόμενους στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Πρόκειται για ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και στον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση) και οι ωφελούμενοι θα λάβουν το ποσό των 1.471 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Στα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνονται: η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας και το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr έως τις 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 24.00.

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελουμένους, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΣΕΕ.

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -εκτός από τον τομέα του Λιανικού Εμπορίου- και στους τομείς Διεθνούς Εμπορίου, σε νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό και ανταποκρίνεται πλήρως στα αιτήματα για προγράμματα, να είναι δηλαδή σχεδιασμένα επάνω στις ανάγκες της αγοράς και όχι επάνω στην απλή κατάρτιση και στο «χαρτζιλίκι» του καταρτιζόμενου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς και οι υπηρεσίες της ΕΣΕΕ είναι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ