Εφημερίδα Κοινωνική

Σε θέσεις μάχης οι υποψήφιοι για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (αναλυτικά)

 Breaking News

Σε θέσεις μάχης οι υποψήφιοι για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (αναλυτικά)
22 Δεκεμβρίου 2015

«Ποδαρικό» με δύο γραπτούς διαγωνισμούς και δύο προκηρύξεις ΑΣΕΠ τον Ιανουάριο, καθώς η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με την προκήρυξη της Υγείας πήγε πίσω το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των νέων ΦΕΚ πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Έτσι, για την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016 μετατίθεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην προκήρυξη 1Δ/2015, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 100 θέσεων Πανεπιστημιακής και 21 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σε δήμους της χώρας, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 01-01-2009 και μετά, καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την 1Δ/2015 ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου, ενώ η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών προς το ΑΣΕΠ διαρκεί έως τις 26 Ιανουαρίου.

151 στελέχη Πληροφορικής

Με 151 μόνιμους επιστήμονες Πληροφορικής θα ενισχυθούν από το νέο έτος υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, άλλα υπουργεία και δημόσιοι φορείς.

Η προκήρυξη είναι έτοιμη και πρόκειται να πάρει ΦΕΚ έως το τέλος Ιανουαρίου. Αρχικά το αίτημα περιελάμβανε μόνο 100 θέσεις πληροφορικής στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως αργότερα προστέθηκαν και άλλοι φορείς με αποτέλεσμα το ΑΣΕΠ να προκρίνει τη λύση μιας ενιαίας προκήρυξης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 88 υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και 63 υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων), οι οποίοι θα εργαστούν κυρίως ως δικαστικοί υπάλληλοι στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, καθώς και στις Εισαγγελίες όλης της χώρας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.

32 ελεγκτές στην ΥΠΑ

Περί τα τέλη Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για τους Ελεγκτές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η εξέταση θα γίνει σε κέντρα της Αθήνας και της περιφέρειας που θα ορίσει το ΑΣΕΠ.

Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες για τις λεκτικές δεξιότητες και την κατανόηση κειμένου, προφορική συνέντευξη που διαπιστώνεται η ορθοφωνία των υποψηφίων και γραπτές εξετάσεις μέσω των οποίων εξακριβώνονται οι ικανότητες και οι γνώσεις τους (σε επίπεδο μνήμης, προσοχής – συγκέντρωσης, αντίληψης και αίσθησης χώρου, χρόνου και προσανατολισμού).

15 θέσεις στο ΥΠΕΞ

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα ο γραπτός διαγωνισμός του υπουργείου Εξωτερικών για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, προφορική δοκιμασία σε ξένη γλώσσα και συνέντευξη.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

1. Πρωτεύοντα μαθήματα (Ελληνική γλώσσα, Γαλλική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα, Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις).

2. Δευτερεύοντα μαθήματα (Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων, Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού, Παγκόσμια γεωγραφία, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Παράλληλα οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη. Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ακολουθήσουν διπλωματική καριέρα, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015, με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό των Ακολούθων» στο Υπουργείο Εξωτερικών – ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα – γραφείο 208 (τηλ.: 210-368 1139).

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ