Εφημερίδα Κοινωνική

Σε πρόγραμμα εξυγίανσης ο Δήμος Σαλαμίνας – Οι συνέπειες και η απάντηση της Δημάρχου

 Breaking News

Σε πρόγραμμα εξυγίανσης ο Δήμος Σαλαμίνας – Οι συνέπειες και η απάντηση της Δημάρχου
24 Νοεμβρίου 2015

Σε πρόγραμμα εξυγίανσης, βάσει του N. 4270/2015 (αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης) εντάσσεται ο Δήμος Σαλαμίνας, σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννη Μπαλάφα. Αν και η απόφαση αποτελούσε « κοινό μυστικό» μεταξύ των διοικούντων του Δήμου, και ήταν θέμα χρόνου να εκδοθεί ( καθυστέρησε λόγω των πολιτικών εξελίξεων) είναι πλέον οριστικό αφού από τις 20 Νοεμβρίου είναι αναρτημένη σε φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 2518). Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, στο υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργηθεί Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους . Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού ενός δήμου ή ΟΤΑ παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης, κάτι που «συμβαίνει» στο Δήμο Σαλαμίνας.

Τα μέτρα

Ο Νόμος προβλέπει και τα μέτρα που οφείλει να πάρει ο δήμος που μπαίνει στο καθεστώς εξυγίανσης  :

α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,

β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,

γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς,

δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,

ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,

στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,

ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,

η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων,

θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,

ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,

ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,

ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Θέλοντας να μάθουμε περισσότερα για το θέμα της επιτήρησης, επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο Σαλαμίνας κα Νάννου. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε, η αρμόδια αρχή θα επιχορηγήσει ποσό ικανό για να καλύψει όλα τα χρέη του δήμου με σκοπό να εξοφληθούν υποχρεώσεις του κυρίως σε ιδιώτες. Όσο διάστημα γίνεται αυτό, τα οικονομικά του δήμου θα είναι υπό στενή παρακολούθηση, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι θα αλλάξει χέρια η διοίκηση του δήμου. Αναφορικά με τα μέτρα – συνέπειες της επιτήρησης, η κα Νάννου μας εξήγησε πως πολλά απ’ όσα προβλέπονται, όπως η αύξηση των δημοτικών τελών, έχουν ήδη γίνει στο δήμο και πως στην ουσία αυτό που μένει να γίνει είναι η εξόφληση των χρεών και η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του δήμου με κανονικά στοιχεία και όχι με πλασματικά, όπως γινόταν τόσο καιρό. Επιπλέον, ρωτήσαμε τη Δήμαρχο αν πρόκειται η απόφαση αυτή να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του δήμου, πχ αλλαγές στα ποσά που κατατίθενται στις σχολικές επιτροπές, στις υπηρεσίες καθαριότητας κλπ, μας εξήγησε πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει σε θέματα διοίκησης, θυμίζοντάς μας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο δήμος «υπάρχει» και χωρίς προϋπολογισμό. «Εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή είμαστε υπέρ του νοικοκυρέματος» μας είπε χαρακτηριστικά τονίζοντάς μας πως πλέον με τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών ο πολίτης δεν θα επιβαρύνεται περαιτέρω.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ