Εφημερίδα Κοινωνική

Συνεδριάζει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Πειραιά

 Breaking News

Συνεδριάζει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Πειραιά
01 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, την Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την εργασία: «Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 59.500 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Θέμα 2: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 30.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την εργασία: «Πλυσίματος των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού δαπάνης 24.290 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Θέμα 3: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 79.273,50 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7341.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για διαμόρφωση (εργασίες ΟΚΩ) σε παιδικό-βρεφονηπιακό Σταθμό κτιρίου Δηλαβέρη (ΕΣΠΑ).

Θέμα 4: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.61 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για την αμοιβή για τη μελέτη, επίβλεψη και μουσειακό σχεδιασμό των συλλογών Αραβαντινού, Τσακίρη, Λαζάρου, Κατράκη και λοιπών που βρίσκονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Θέμα 5: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 55.190,10 € σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.77 και 30.6662.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 kgr για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

ΘΕΜΑ 6 : Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ