Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα η σύσταση ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Breaking News

ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα η σύσταση ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
29 Μαΐου 2014

Πολλές φορές οι ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων (και ιδιαίτερα εμείς οι πλοίαρχοι) έχουν όχι μόνον ταλαιπωρηθεί αλλά και καταστραφεί από την αναχρονιστική νομοθεσία και τα αναρμόδια δικαστήρια, τα οποία προσπαθούν ανεπιτυχώς να εκδικάσουν ναυτικές υποθέσεις ιδιάζουσας μορφής. Όπως είναι τα ναυτικά ατυχήματα, συγκρούσεις, ναυάγια κ.λ.π.

Αν λοιπόν θέλουμε να λεγόμαστε ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, όχι μόνο κατ” όνομα, πρέπει να τους ακολουθούμε σε όλους τους τομείς και κατά κύριο λόγο στα ναυτικά θέματα, εφόσον η Ελλάδα ήταν και είναι μια μεγάλη ναυτική χώρα. Το δίκαιο λοιπόν, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να «παίζει» κανείς και ιδιαίτερα με τον πιο ταλαιπωρημένο άνθρωπο που είναι ο ναυτικός. Ούτε είναι το συμφέρον του ισχυρού όπως συνηθίζεται πολλές φορές να εφαρμόζεται από τα Ελληνικά δικαστήρια. Και επειδή, δεν υπάρχει πρόθεση συκοφαντίας της Ελληνικής δικαιοσύνης, οι ναυτικοί εκ πείρας έχουν πλείστα παραδείγματα υποθέσεων, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος άγνοιας και ανευθυνότητας στην εκδίκασή τους. Η μεγάλη ναυτική οικογένεια λυπάται και αγανακτεί όταν παρακολουθεί κάποια ναυτική υπόθεση και βλέπει να επιρρίπτονται ευθύνες εκεί που δεν πρέπει, από ανθρώπους άσχετους με το αντικείμενο που λέγεται πλοίο. Επίσης, αμφιβάλλουμε αν πολλοί από τους δικαστές, ιδιαίτερα των ποινικών δικαστηρίων, έχουν σχέση με το αντικείμενο. Από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, κρίνεται η τιμή, η αξιοπρέπεια, η προσωπική κράτηση, η στέρηση της ναυτικής ικανότητας, η οικονομική καταστροφή και γενικά η καταρράκωση και ο εξευτελισμός ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο ναυτικό επάγγελμα και στο υγρό στοιχείο. Επειδή λοιπόν υπάρχει πάντα η εύκολη λύση που λέγεται πλοίαρχος, πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες, ότι, το εύκολο αυτό θύμα είναι και άνθρωπος. Και εύλογα τίθεται το ερώτημα:

Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει και θα δικάσει τον πλοίαρχο; Η απάντηση για όσους γνωρίζουν έρχεται, μόνη της. Ποιος άλλος, παρά ένας άλλος πλοίαρχος κατάλληλα εκπαιδευόμενος ώστε να μπορεί να εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του ανακριτού και γιατί όχι και του δικαστού. Βεβαίως, στα πειθαρχικά συμβούλια παρίστανται πλοίαρχοι. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν Ναυτικά Δικαστήρια όπως έχουν οι άλλες χώρες, τα οποία θα εκδικάζουν μόνο ναυτικές υποθέσεις όπως είναι τα ναυτικά ατυχήματα, διαιτησίες και κάθε είδους ναυτιλιακά θέματα. Πρέπει να αποφορτηθούν τα ποινικά δικαστήρια, σαν αναρμόδια να δικάσουν ναυτικά – ναυτιλιακά θέματα, αγωγές, κλητεύσεις κ.λπ. Είναι αδύνατο ο δικαστής ενός ποινικού δικαστηρίου να μπορέσει να εκδικάσει μια ναυτική υπόθεση, λόγω ελλείψεως ειδικών γνώσεων γύρω από το αντικείμενο που λέγεται πλοίο, καθώς και γύρω από τις συνθήκες που ζει ένας ναυτικός. Οι συνθήκες αυτές, καθώς και η ψυχοσύνθεση του ναυτικού είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από αυτές του στεριανού τις οποίες φυσικά πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε δικαστής. Πλοίαρχοι και αξιωματικοί με πολυετή πείρα (και πάλι) δυσκολεύονται να βγάλουν σωστά συμπεράσματα. Πως λοιπόν είναι δυνατόν, μέσα σε λίγη ώρα, ένας δικαστής με καθόλου πείρα να δικάζει τον πλοίαρχο; Αν θέλουμε να παραδειγματιστούμε πάνω στο θέμα αυτό, μπορούμε να λάβουμε ως πρότυπο μία κατ” εξοχή ναυτική χώρα, όπως είναι η Αγγλία και να δούμε πως λειτουργούν εκεί τα δικαστήρια για ναυτικές υποθέσεις. Και ακόμη, που μπορεί να φθάσει η υπόθεση προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη, χωρίς να επηρεάζεται από μεγάλα ονόματα.

Στην Αγγλία, όταν συμβεί κάποιο ναυτικό ατύχημα, επί παραδείγματι μία σύγκρουση που είναι από τα πλέον συνηθισμένα ναυτικά ατυχήματα, αμέσως διενεργείται η προανάκριση. Οι προανακρίσεις γενικώς εκτελούνται από επιθεωρητές της διευθύνσεως θαλασσίων μεταφορών του Υπουργείου Εμπορίου.

Ο σκοπός της προανάκρισης, είναι η απόκτηση αποδείξεων δια της εξετάσεως μαρτύρων όσο το δυνατόν γρηγορότερα (μετά το συμβάν) για να αποφασισθεί αν είναι αναγκαία η τακτική ανάκριση. Τα αποτελέσματα της προανάκρισης δεν δίνονται στη δημοσιότητα!!!

Αν τώρα, το πόρισμα της προκαταρκτικής ανάκρισης είναι τέτοιο που πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση, τότε διενεργείται η τακτική ανάκριση για να εξαχθεί το τελικό συμπέρασμα σχετικώς με τη σύγκρουση ή την απώλεια ζωής. Αν δηλαδή, το ναυτικό ατύχημα, έγινε από μια λανθασμένη ενέργεια ή αμέλεια του πλοιάρχου ή των αξιωματικών. Η τακτική ανάκριση εκτελείται από δικαστική επιτροπή (wreck commission) η οποία είναι εντεταλμένη να ενεργεί έρευνες και ανακρίσεις σχετικά με τις αιτίες και τις περιστάσεις ναυτικών ατυχημάτων, κυρίως ναυαγίων.

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τον επίτροπο (commissioner) και από ένα ή περισσότερους τεχνικούς συμβούλους (assessors). Ο επίτροπος, είναι ένα πρόσωπο με βαθειά πείρα και γνώση της ναυτικής νομοθεσίας. Οι τεχνικοί σύμβουλοι είναι όλοι διπλωματούχοι πλοίαρχοι με προϋπηρεσία πλοιάρχου στο Ε.Ν., το λιγότερο για δύο χρόνια. Οι ανακρίσεις λαμβάνουν χώρα σε δημόσια κτίρια, δημαρχεία, ειρηνοδικεία, ή άλλα κατάλληλα μέρη. Τα οποία, παρέχουν ευκολία στην πλειονότητα των μαρτύρων στο λιμάνι του νηολογίου του πλοίου που αφορά την όλη υπόθεση. Ο κύριος σκοπός της ανάκρισης είναι να προσδιοριστεί η αιτία του ατυχήματος προς το συμφέρον πάντα της προστασίας, της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Η Δ/νση θαλασσίων μεταφορών του Υπουργείου Εμπορίου, δεν ενεργεί ως μηνυτής αλλά δύναται να βάλει τελείως ανεξάρτητα μία ατομική χρέωση, υπό μορφή προστίμου. Η οποία χρέωση, εκτός των άλλων, θα έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει περισσότερο προσεκτικά τα άτομα που θα την πληρώσουν, προκειμένου μελλοντικώς, να είναι πιο προσεκτικά για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την ανάκριση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από Δικηγόρο. Η Δ/νση θαλασσίων μεταφορών του Υπουργείου Εμπορίου καθώς και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση, μπορούν να παρουσιάζουν μάρτυρες οι οποίοι θα εξετασθούν. Οι μαρτυρίες τους, θα διασταυρωθούν και αν κριθεί αναγκαίο οι μάρτυρες θα κληθούν εκ νέου. Μετά την εξέταση των μαρτύρων, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσαχθούν στο δικαστήριο. Ο αντιπρόσωπος των θαλασσίων μεταφορών του Υπουργείου Εμπορίου, είναι ο τελευταίος που θα πάει στο δικαστήριο. Και τούτο, αν παραστεί ανάγκη. Μπορεί όμως να ασχοληθεί και να εισηγηθεί σχετικά με τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά των αξιωματικών.

Το δικαστήριο έχει την δύναμη να ακυρώσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα. Να αναστείλει δηλαδή προσωρινά, τα πιστοποιητικά των αξιωματικών και επιπροσθέτως να διατάξει τα εμπλεκόμενα μέρη να μοιρασθούν αναλόγως τα έξοδα της ανάκρισης. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:

1. Μετά την τακτική ανάκριση οι πλοίαρχοι των πλοίων HUDSON FIRTH και CANOPIC κατόπιν δικαστικής αποφάσεως τον Μάιο του 1964 διατάχθηκαν να πληρώσουν από 525 λίρες ο καθένας για τα έξοδα της ανάκρισης.

2. Μετά την τακτική ανάκριση της σύγκρουσης μεταξύ των πλοίων THE LADY CWENDOLEN και FRESHFIELD, ο πλοίαρχος του πρώτου πλοίου διατάχθηκε να πληρώσει 250 λίρες για έξοδα ανακρίσεως και τα πιστοποιητικά του εκρατήθησαν για 6 μήνες (Στην Ελλάδα, δυστυχώς, όταν δεν έχεις να πληρώσεις σου παίρνουν ακόμα και το σπίτι).

Τα Δικαστήρια Ναυτικών Υποθέσεων του Ναυαρχείου ή το Ανώτατο Ναυτικό Δικαστήριο, μετά την σύγκρουση ξεκινά την διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει στη χώρα των μηνυτών ή σε κάθε άλλη χώρα όπου ο νόμος επιτρέπει να γίνουν τέτοιες ενέργειες. Τα δικαστήρια της Αγγλίας και των ΗΠΑ επιτρέπουν να γίνει μια τέτοια διαδικασία σε ένα λιμάνι της χώρας τους αν το κατηγορούμενο πλοίο είναι εκεί εγκαίρως.

Στην Αγγλία λοιπόν, την απόφαση για τις δέουσες ενέργειες, μετά την σύγκρουση, θα την δώσει το Ανώτατο Ναυτικό Δικαστήριο το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο.

Ο Δικαστής αυτού του δικαστηρίου, βοηθείται από το TRINITY HOUSE το οποίο ενεργεί σαν ναυτικός σύμβουλος, ο οποίος δίνει πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν την ναυτική τέχνη. Το TRINITY HOUSE είναι ναυτικό σωματείο, το οποίον ιδρύθηκε επί Ερρίκου Η΄, το 1514 και το οποίο έχει την γενική επί των φάρων, φανών, φαροπλοίων, σημαντήρων κ.λ.π., την σήμανση των αβαθών και διαύλων και γενικώς την παροχή χρησίμων πληροφοριών στους ναυτικούς. Τα μέλη του, που είναι όλα πλοίαρχοι παρίστανται σαν σύμβουλοι κατά την εκδίκαση υποθέσεων από το ΑΝΩΤΑΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ARMIRATLY DIVISION OF HIGH COURT) Τμήμα Ναυτικών υποθέσεων.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Δικαστηρίου, αν κάποιος θέλει να ασκήσει έφεση θα προσφύγει στο εφετείο.

Το εφετείο, απαρτίζεται από τρεις Λόρδους δικαστές οι οποίοι βοηθούνται στο έργο τους, από 6 πλοιάρχους και 2 άλλους ναυτικούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι παρίστανται σαν πάρεδροι.

Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον, δεν καλούνται μάρτυρες. Κατόπιν αυτού, για να τελεσιδικήσει μία υπόθεση (αν και αφού έχει γίνει αποδεκτή η έφεση) περνά από τη Βουλή των Λόρδων.

Σε ένα τέτοιο δικαστήριο παρίστανται πέντε Λόρδοι Δικαστές, βοηθούμενοι από 8 πλοιάρχους!!! συμβούλους. Από τα πιο πάνω, μπορεί κάλλιστα να βγει το συμπέρασμα, για το που μπορεί να φθάσει μια ναυτική υπόθεση και πόσο σοβαρά και υπεύθυνα την αντιμετωπίζουν τα άλλα κράτη. Αλλά και πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των συναδέλφων μας πλοιάρχων, σε όλους τους βαθμούς της Ναυτικής δικαιοσύνης.

Πιο κάτω αναφέρω ένα παραστατικό, για να δούμε την σοβαρότητα με την οποία εξετάζονται τα πάντα.

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1961 έγινε κάποια σύγκρουση στο ENGLISH CHANNEL, μεταξύ των πλοίων BRITISH AVIATOR και CRYSTAL JEWEL. Κατά την τακτική ανάκριση, η οποία έγινε αμέσως μετά από 2 μήνες, αποφασίσθηκε η παρακράτηση των διπλωμάτων και όλων των λοιπόν πιστοποιητικών αμφοτέρω των πλοιάρχων για 12 μήνες. Η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών κινήθηκε από τους πλοιοκτήτες του CRYSTAL JEWEL εναντίον των πλοιοκτητών του BRITISH AVIATOR. Η περίπτωση ακροάσθηκε στο Ανώτατο Ναυτικό Δικαστήριο την 5η και 6η Οκτωβρίου του 1963. Σ” αυτό αποφασίστηκε ότι το φταίξιμο ανήκει και στα δύο πλοία. Ως προς τις ζημιές αποφασίσθηκε ότι το φταίξιμο ανήκει κατ” αναλογία ευθύνης τα 3/5 στο BRITISH AVIATOR και τα 2/5 στο CRYSTAL JEWEL.

H Έφεση την οποία έκαναν κατά της απόφασης οι πλοιοκτήτες του BRITISH AVIATOR, ακροάσθηκε ότι η ευθύνη κατανέμεται κατά ποσοστό αναλογίας το ίδιο και στα δύο πλοία. Η άδεια για περαιτέρω προσφυγή σε ανώτερο εφετείο, (δηλαδή στη Βουλή των Λόρδων), απορρίφθηκε.

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη δικαιοσύνη η ύπαρξη Ναυτικών Δικαστηρίων όπως στην Αγγλία, που στην ουσία δικάζουν Θαλασσάνθρωποι και όχι δικαστές άναυτοι και άσχετοι του επαγγέλματος. Δεν είναι δυνατόν, ένας πλοίαρχος που βάλλεται από όλες τις μεριές, πλοιοκτήτες, ναυλωτές, παραλήπτες, φορτωτές και άλλους πολλούς και ο οποίος κουβαλάει ένα σταυρό μαρτυρίου (αντιμετωπίζοντας τα μανιασμένα στοιχεία της φύσης) να φοβάται έναν υπαξιωματικό του Λ.Σ. μη τον στείλει στα δικαστήρια και καταστραφεί από μια λανθασμένη απόφαση. Όταν λοιπόν, κρέμεται διαρκώς πάνω από το κεφάλι του, που έχει ασπρίσει πρόωρα, η Δαμόκλειος σπάθη, είναι φυσικό να μη μπορεί να ανταπεξέλθει σωστά στα ποικιλόμορφα καθήκοντά του και να ανέχεται καταστάσεις που είναι ενάντιες στον υπερήφανο χαρακτήρα του.

Κλείνοντας, προτείνω, ότι, είναι καιρός μερικοί σοβαροί και υπεύθυνοι, να σκύψουν πάνω στο σοβαρό αυτό πρόβλημα αντικειμενικά. Και το οποίο, δεν είναι τωρινό αλλά πρέπει τάχιστα να λυθεί. Η σύσταση των Ναυτικών Δικαστηρίων είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδίδεται συνετά η δικαιοσύνη από ανθρώπους της θάλασσας και μόνο και όχι^ από άναυτους άσχετους της Ποινικής Δικαιοσύνης που στην κυριολεξία δεν γνωρίζουν τίποτα από Ναυτιλία και Ναυτική Τέχνη.

Και όμως, αυτοί οι άνθρωποι δικάζουν πλοιάρχους που στην Αγγλία τον πλοίαρχο, μπορεί να τον δικάσει μόνο Πλοίαρχος. Μόνο ο πλοίαρχος μπορεί να δικάσει έναν πλοίαρχο. Γιατί, αυτός γνωρίζει πολύ καλά και πολύ καλύτερα από κάθε άλλο της ποινικής Δικαιοσύνης, αν ένας πλοίαρχος είναι αθώος ή ένοχος και ουδείς άλλος.

Μέχρι σήμερα, πολλοί συνάδελφοι, έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την ασχετοσύνη των ποινικών Δικαστηρίων, επί ναυτικών θεμάτων.

- Αρκετά, εδώ και τώρα, είναι επιβεβλημένη η σύσταση των Ναυτικών Δικαστηρίων αν θέλουμε ή Θέμιδα να δικάζει σωστά χωρίς άδικες ανθρώπινες θυσίες, τύψεις και να αποδίδει πραγματική δικαιοσύνη.

2a

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ