Εφημερίδα Κοινωνική

Στήριξη 70 ανέργων και νέων επιστημόνων στον Δήμο Πειραιά από την Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»

 Breaking News

Στήριξη 70 ανέργων και νέων επιστημόνων στον Δήμο Πειραιά από την Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»
20 Μαρτίου 2014

Η Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Στόχος είναι η απορρόφηση 70 ωφελούμενων ως εξής:

- Σύσταση νέων ατομικών επιχειρήσεων για 20 ωφελούμενους σε τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας.

- Σύσταση 8 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από 50 ωφελούμενους συνολικά σε: α) Καθαριότητα, β) Μικρές τεχνικές εργασίες, γ) Διαμόρφωσης – συντήρησης ανάπλασης εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου, δ) Υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι).

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν:

Μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Πειραιά που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες:

-Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή

- Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι

Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., στην εξής διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 04/03/2014 έως και τις 31/03/2014

Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: http://www.espireas.gr/Portals/0/pdf/prosklisi_topsa.pdf

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ