Εφημερίδα Κοινωνική

Νέο Πρόγραμμα Erasmus από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Νέο Πρόγραμμα Erasmus από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
09 Δεκεμβρίου 2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ , που θα χρηματοδοτήσει υποτροφίες κινητικότητας στο εξωτερικό για φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους.

Το νέο πρόγραμμα συνενώνει όλα τα προγράμματα που υπάρχουν ήδη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας -Comenius, Erasmus, ErasmusMundus, Leonardo daVinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Grundtvig- και, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει τον αθλητισμό. Τα υποπρογράμματα αυτά διατηρούν τις ευρέως αναγνωρίσιμες από το κοινό ονομασίες τους.

Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 14,7 δισ. ευρώ, το Erasmus+ υποστηρίζει την κινητικότητα των νέων ηλικίας 13 έως 30 ετών και παρέχει στους φοιτητές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης έναν μηχανισμό εγγύησης δανείων.

Χάρη σε αυτό, οι νέοι μπορούν να πάρουν χαμηλότοκα δάνεια που κυμαίνονται από 12.000 ευρώ (για μεταπτυχιακό ενός έτους) έως 18.000 ευρώ (για σπουδές δύο ετών) προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης νέες συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι «συμμαχίες γνώσης» και οι «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» πρόκειται να επιτρέψουν την κατάρτιση σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, με νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στην αγορά εργασίας.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ